Subscribe to RSS - Škedenj/Servola
SEM:;F-0004405
Procesija v predloški fari (Predloka) pod Italijo okoli l. 1935 (po končani popravi cerkve) Zbirka...
1.1.1931
F0012833
Noša iz začetka 18. stoletja.
1.1.1920
F0020516
Fotografija ženske pražnje noše iz časa okoli leta 1920, Škedenj. Foto: Celere Foto Luce, Trieste,...
1.1.1916
F0020517
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz Škednja iz leta 1916. Zadaj na fotografiji zapis:...