Subscribe to RSS - Dolina/San Dorligo della Valle
Star "p?rton" (portal) - detajl, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Star "p?rton" (portal), Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Hiša s prizidkom za ognjišče ("kavada"), Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Star "prton" (portal) v Dolini (let. 1763). Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Star "prton" (portal) v Dolini (let. 1763) - detajl. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Star "prton" (portal) v Dolini (let. 1763)- detajl. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...