Slovenski etnografski muzej

Zbirka starih fotografij / F0000839

F0000839
F0000839
Avtor 
Lokacija 
Adlešiči
Datum 
1.1.1920

Belokranjice - tukačice, oblečene v starejšo nošo za fotografiranje. Fotografirano v letu 1920. Neopredeljivo - ne pride v poštev kot avtentična noša. Komentar M. Makarovič.