Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej na gostovanju z razstavo Pust krivih ust pri slovenskih izseljencih v Clevelandu

Obhodi pustnih oračev

Sporočilo za javnost
Ljubljana, 20. januar 2017

Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine je 21. februarja 2017,  odprl že drugo razstavo Pust Krivih ust: Pustna dediščina Slovenije v Slovenskem muzeju in arhivih (Slovenian Museum and Arhives) v Clevelandu, Ohio, ZDA. Prvič je v Clevelandu gostoval lani s panojsko razstavo Cockta – pijača vaše in naše mladosti.

Slovenski etnografski muzej je na odprtju razstave v Clevelandu zastopala mag. Adela Pukl, kustodinja za duhovno kulturo v SEM.

Razstava Pust Krivih ust: Pustna dediščina Slovenije je nastala v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana in Lutkovnim muzejem že v letu 2016 in je bila pri nas na ogled v Lutkovnem gledališču.

V času letošnjega Clevelandskega kurentovanja, ki ga praznujejo tudi Slovenci v Clevelandu,  je  razstava odpotovala v Ameriko na pobudo Luka Zibelnika, lektorja za slovenščino na Clevelandski državni univerzi.  

Razstava prikazuje s fotografijami, gradivom in filmi slovensko pustno dediščino vpisano v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine.

Ob tem velja izpostaviti, da SEM med drugim deluje tudi na področju raziskovanja slovenskih izseljencev, Slovencev v zamejstvu, pripadnikov manjšin in drugih etnij v Sloveniji. V tem kontekstu je SEM v prejšnjih letih s slovenskimi izseljenci že sodeloval pri več razstavah in izpeljal številne projekte in raziskave pod vodstvom dr. Daše Koprivec. Na primer Izseljenec – Življenjske zgodbe Slovencev po svetu (2001), Pisanice iz Argentine (2002), raziskovalni projekt Aleksandrinke (2005 / 2006), itd.

Navezujoč se na aktualno gostujočo razstavo o pustni dediščini gre omeniti, da je slovenska skupnost v Clevelandu še posebej prizadevna, je aktivni ambasador slovenske kulture v ZDA. S svojim delovanjem prek različnih društev (npr. Glasbena matica, ki je stara več kot 85 let) in posameznikov spodbuja ohranjanje običajev in slovenskega jezika. Eden vidnejših članov slovenske skupnosti v Clevelandu ter eden najbolj dejavnih je zgodovinar Joe Valenčič, poznavalec izseljenske tematike in neposredni udeleženec emigracijskih tokov med obema vojnama. Valenčič pogosto prihaja tudi v Slovenjo, z njim je SEM že večkrat sodeloval.

Posnetek oddaje Ideas, kjer je sodelovala mag. Adela Pukl (ob 19:27)

Kontaktna oseba:

mag. Anja Jerin, Slovenski etnografski muzej: anja.jerin@etno-muzej.si, T: 010 / 3008 733

Deli