Slovenski etnografski muzej

Oddelek 
Oddelek za nesnovno kulturno dediščino
Telefon 
386 (0) 1 300 87 43

mag. Anja Jerin

Kustosinja v oddelku za nesnovno kulturno dediščino

Magistra etnologije in kulturne antropologije, muzejska svetovalka

V SEM je zaposlena od leta 2008. Med letoma 2008 in 2010 je delovala na področju dokumentacije, od leta 2011 je zaposlena v oddelku za nesnovno kulturno dediščino, ki opravlja naloge, za katere je Slovenski etnografski muzej odgovoren kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine.  

Področje delovanja
muzeologija, nesnovna kulturna dediščina

Objave

JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik)
2023     Register žive kulturne dediščine Slovenije : (2008-2023) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia : (2008-2023). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

JERIN, Anja, PUKL, Adela
2022    Vloga nosilcev pri nastajanju Registra nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. V: ĐORĐEVIĆ BELIĆ, Smiljana (ur.), LAJIĆ-MIHAJLOVIĆ, Danka (ur.), SIKIMIĆ, Biljana (ur.). Savremena srpska folkloristika 11 : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog od 1. do 3. oktobra 2021. u Tršiću. Beograd: Udruženje folklorista Srbije: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"; Loznica: Centar za kulturu "Vuk Karadžić"; Tršić: Naučno-obrazovno kulturni centar "Vuk Karadžić". Str.  49-62.

JERIN, Anja, PUKL, Adela
2021   Gastronomske posebnosti Slovenije v Registru nesnovne kulturne dediščine = Gastronomic specialities of Slovenia in the Register of the Intangible Cultural Heritage. V: JERIN, Anja (ur.), PUKL, Adela (ur.), ŽIDOV, Nena (ur.). Dobra jed se sama ponuja : prehrana kot nesnovna kulturna dediščina Slovenije = Good food offers itself : food as intangible cultural heritage of Slovenia. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum.  

PUKL, Adela, JERIN, Anja
2018     Who owns intangible cultural heritage? : the role of bearers, experts and the state in the safeguarding of ICH in Slovenia. Memoria media review : intangible cultural heritage, 3, Art. 7.

JERIN, Anja
2015     Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja. V: VESEL, Fran. Fran Vesel : Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja : hommage Franu Veselu. Ljubljana: SEM: ZDSLU. Str. 15-31.

JERIN, Anja
2015     Katalog razstavljenih fotografij. V: VESEL, Fran. Fran Vesel : Fran Vesel, kronist življenja z začetka 20. stoletja : hommage Franu Veselu. Ljubljana: SEM: ZDSLU. Str. 32-63.  

JERIN, Anja (urednik), ZIDARIČ, Tjaša (urednik, prevajalec), ŽIDOV, Nena (urednik)
2014     Promocija nesnovne kulturne dediščine : ob deseti obletnici Unescove Konvencije = Promotion of the intangible cultural heritage : the 10th anniversary of the UNESCO Convention. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

JERIN, Anja (urednik), PUKL, Adela (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik)
2012     Priročnik o nesnovni kulturni dediščini (Zbirka Priročniki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Razstave

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije : ob 20-letnici Unescove Konvencije : občasna razstava, Slovenski etnografski muzej, 22. jun. 2023 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Ribniško suhorobarstvo: Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: občasna razstava. Ljubljana:  Slovenski etnografski muzej, 9. marec - 8. maj 2016 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Pust ima več obrazov : gostujoča razstava. Ljubljana: Lutkovno gledališče Ljubljana, 6. februar - 24. februar 2016 (avtorica razstave, soavtorica Adela Pukl).

Fran Vesel : kronist življenja z začetka 20. stoletja : občasna razstava.  Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 11. junij - 4. oktober 2015 (avtorica razstave).

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo : gostujoča razstava. Škofja Loka: Mala galerija Občine Škofja Loka, 6. marec - 21. marec 2015 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož : nesnovna kulturna dediščina Slovenije : gostujoča razstava. Škofja Loka: Groharjeva galerija, Loški muzej, 5. marec - 29. marec 2015 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografijo: občasna razstava. Ljubljana:  Kavarna Slovenskega etnografskega muzeja,  25. september - 7. november 2014 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).

Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož: nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 25. september - 7. november 2014 (avtorica razstave, soavtorica Nena Židov).