Subscribe to RSS - Mačkovlje/Caresana
"Športa"- pletena košara za zamaščene oljke, ko gredo v "stisk"- prešo,...
Štrajn Antonija, 80 let, z delovno zavezano ruto, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kodričeva hiša, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kamnite stene teras za njive ali vinograde nad vasjo Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Podrta dvocelična hiša (poleg Kodričeve), Bejterjeva, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Nekdanji vaški rezervoar za vodo, Mačkovlje. Vodnjak za napajanje živine do leta 1950 (sedaj zaprt...
"Kuča"- zatočišče za poljedelce, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Pri izpraševanju v Mačkovljah, Fanči Šarf. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Na križišču. Ulica med starimi hišami v spodnjem delu vasi Mačkovlje (levo Zobinova hiša št. 69)...
Kamen za oljke "mastit" - del torkle, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Hiša, opuščena od leta 1922. Sedaj rabi za "štalo" (hlev). Lastnik Tul Rudolf, Mačkovlje...
Kamen za domače oljčno olje, pred Kodričevo hišo, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vnukinji Štrajnovih, nedeljsko oblečeni, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Pri Ulčerjevih, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Rudolf, Mačkovlje 15, gre s paše. Spremlja ga Milka Bras, SEM, Ljubljana. Teren 23 - Mačkovlje...
Mlinar. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš v Mačkovljah (zadaj vrh zvonika). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Lesena solnica in "pop?r?nca" (take predmete prinašajo Rezjani), Urša Zobin, Mačkovlje 69...
Štrajnovi pražnje oblečeni, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kamen - tromeja med tremi občinami: Dolina - Prebenik - Mačkovlje v Mačkovljah. Teren 23 -...
Mačkovlje - "na ulci" (del vasi), "p?rton" (vhodna vrata) z letnico 1806, Tul...
Zobin Urša, 69 let, v vsakdanji noši, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Sanke" Anice Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Kotel za varjenje olja - del torklje, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Karletova" hiša (po starem "B?diščna" hiša), Mačkovlje št. 9. Teren 23 -...
Tul Anton, 65 let, Mačkovlje 15, v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš z zadnje strani, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Krušna peč in štedilnik v "čuhnji" (kuhinji), Slava Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 -...
Podrta dvocelična hiša (poleg Kodričeve), Bejterjeva, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Helebarda vaške straže, Tone Flek, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Štrajn Lovrenc in žena Antonija, 86 in 80 let, v nedeljski noši po maši, Mačkovlje 59. Teren 23 -...
Tabla na gradbišču nove hiše v Mačkovljah. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš od cerkve desno proti koncu vasi. Prva dvoja vrata so za "oder za seno", tretja...
Del Mačkovelj. V sredi levo Kodričeva hiša (prej Gučetova). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Na poti iz Trsta v Mačkovlje z nakupljeno robo. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Mlinar. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Koferčeva "kovada" (prizidek), Tul Rudolf, Mačkovlje 55. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Helebarda vaške straže, Tone Flek, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Pri Zvonću, Mačkovlje 28. Ognjivšče v "kavadi" (prizidku) opuščeno. (V hiši stanuje...
"Porton" na hiši v Mačkovljah št. 62, Pelkovi. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Kamen - tromeja med tremi občinami: Dolina - Prebenik - Mačkovlje v Mačkovljah. Teren 23 -...
Stara štirna pri Tinjančevi stari hiši (do leta 1922, št. 1). Sedaj v vrtu Tula Rudolfa, Mačkovlje...
Prašičjereja, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kodričeva otroka. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje - panorama. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Gradnja nove hiše v Mačkovljah. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Opuščena hiša (spodaj hram, zgoraj senik), Mačkovlje 70 (ulica). Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Stara Faturcjenova "šiša" (spredaj stopnice z gankom - "škale z baladurjem"),...
Štrajn Lovrenc in žena Antonija, 86 in 80 let, v vsakdanji noši, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje...
"Stisk"- preša za olje stiskat, del torkle, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Nedeljsko umivanje, Mačkovlje 59, Štrajn. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Na poti iz Trsta v Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Lucija, Mačkovlje 15, 55 let, v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mejni kamen za občino Mačkovlje (Caresano) z letnico 1819. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Notranjost mlina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Opuščena hiša, pri Rengetovih, Mačkovlje 47. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zet in vnukinji Štrajnovih, pražnje oblečeni, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Leticija Zobin, 6 let, Mačkovlje 66, z uhani "reučini". Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Sprednja Pedonova hiša opuščena, drugi del dozidan, novejši. Pri Parovelovih, Mačkovlje 50. Teren...
Kamen za kuhanje olja s "stiskom" za olje prešat, del torklje, Mačkovlje. Teren 23 -...
Kuhinja, ki v zadnjem času ni bila obnovljena. Take so bile kuhinje okoli leta 1955. Pri Čuharji;...
Gučetova in Bolunščeva hiša z zadnje strani, Mačkovlje 3. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Lopata (za v peč), omelo (za peč) in "metličca" za pometaje pod omarami, Urša Zobin,...
Ga. Smotlak, 63 let, Mačkovlje, v vsakdanji noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Ulica v spodnjem delu vasi (desno Pedanova hiša na križišču), Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Hiša pri Zvonću (v hiši stanuje Edvin Brsen, občinski revež). V prizidku ("kavadi") je...
Del vrat z letnico 1806, Tul Jožefa, Mačkovlje 55 ("na ulci"). Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Porcelanasta zvezana skleda za "fancle" (kupljena v Trstu), Urša Zobin, Mačkovlje 69...
Ostanek nekdanjega ognjišče, monterucco, Tul Antonio. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Pedonova hiša (desno), Mačkovlje 61-63. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zobinova stara hiša (opuščena), Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Štrpača" za trdo zemljo kopat, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje, "kamni od olja"- kamnite posode za olje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mejni kamen treh občin Mačkovlje, Prebeneg, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje, vaški vodnjak od leta 1950. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Zaprt vhod ("p?rton") na Bolunščevo dvorišče, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Lucija, 55, Mačkovlje 54, z "mozeti" (uhani) v ušesih. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Stranišče in gnojišče ob poti skozi vas, Mačkovlje, pri Faturčjenovih. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Stara "štirna" (vodnjak) pri Tinjančevi stari hiši (do leta 1922, št. 1). Sedaj v vrtu...
Vhod v staro hišo ("kolonja"), Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
"F?turčina" hiša, obnovljena po vojni, Mačkovlje št. 20. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mlinar. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kovaško orodje v kovačiji Lojzeta Smotlaka, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Tul Rodolfo, 54, Mačkovlje 55, v vsakdanji delovni letni noši. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mejni kamen treh občin Mačkovlje, Prebeneg, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Porton", Pelkovi, Mačkovlje 62. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Stara štirna pri Tinjančevi stari hiši (do leta 1922, št. 1). Sedaj v vrtu Tula Rudolfa, Mačkovlje...
Štrajn Lovrenc in žena Antonija, 86 in 80 let, v vsakdanji noši, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje...
Omelo in lopar pri peči za kruh, Slava Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Vrsta hiš od cerkve desno proti koncu vasi. Prva dvoja vrata so za "oder za seno", tretja...
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Zobinova hiša s spodnje strani, Mačkovlje 69. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Gradnja nove hiše v Mačkovljah (ostrešje brez lesa; zidano in betonirano). Teren 23 - Mačkovlje,...
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Pripomočki v mlinu. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Slika Tičeta Zobina iz Mačkovelj - kot krotilec levov na Dunaju. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Družina Štrajn, nedeljsko oblečena, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
"Sanke" za otroke, last Anice Smotlak, Mačkovlje 50. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Mačkovlje 50, poljedelsko orodje: "meza"- motika za vinograd, macoli ter "štrpača...
"Kuča"- zatočišče za pastirje, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967...
Zgornji del Mačkovelj - Kodričeva hiša, levo zadaj novo župnišče. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Štrajn Lovrenc in Antonija, 86 in 80 let, v nedeljski noši, Mačkovlje 59. Teren 23 - Mačkovlje,...
Okno v stari Tinjenčevi hiši, do leta 1922, Mačkovlje 1. Sedaj "štala" (hlev) last Tula...
Kuhinja pri Zobinu (zidan štedilnik, napa kakršna je bila nekoč nad ognjiščem, levo v zidu peč),...
Tul Rudolf, Mačkovlje 15, gre s paše, Mačkovlje. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Okno v stari Tinjenčevi hiši, do leta 1922, Mačkovlje 1. Sedaj "štala" (hlev) last Tula...