Subscribe to RSS - Panjske končnice

Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice

Poslikane panjske končnice so del tistega repertorija slovenske kulturne dediščine, ki ga pozna skoraj vsak Slovenec. Glede na današnje védenje so poslikane panjske končnice takorekoč avtohtoni kulturni element. Zanje velja, da so se kot eno od poglavij ljudske umetnosti, ustvarjene večinoma od in za pripadnike nižjih (kmečkih) družbenih plasti pojavile na delu slovenskega etničnega ozemlja po sredini 18. stoletja, doživele svoj razcvet v obdobju med letoma 1820 in 1880 ter spričo spremenjenih ekonomskosocialnih in duhovnih razmer zamrle v začetku 20. stoletja.

Poslikani panji so bili v splošni rabi ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja na ozemlju od južne Koroške, severozahodne slovenske Štajerske, osrednje in severne Kranjske do dela Goriškege. Izven tega ozemlja jih je živahna kranjska trgovina z živimi čebelami zanesla na tisoče marsikam v evropske in celo druge dežele ter celo pobudila šibko lokalno poslikavanje panjev v Lammertalu na Avstrijskem.

Zbirka poslikanih panjskih končnic Slovenskega etnografskega muzeja je po številu predmetov in njihovi reprezentativnosti unikatna in jo lahko primerjamo le še z zbirko Čebelarskega muzeja v Radovljici. Obsega 754 predmetov, ki so z etnološkega vidika pomembni kot mediji za razkrivanje odnosa do sveta tako njihovih ustvarjalcev kot tudi porabnikov. Posebnost slikarstva na panjskih končnicah je tudi ta, da se v nasprotju z motiviko na predmetih drugih zbirk ljudske likovne umetnosti, ki izhaja iz religioznega sveta, na panjskih končnicah pojavljajo številni prizori iz vsakdanjega življenja. Kot take so še vedno izziv tudi za sodobne poustvarjalce te zvrsti dediščine.

1889
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. V inv. knjigi SEM je...
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Značilno delo obrtniške...
Svetniška legenda pripoveduje, da je bil Izidor sin kmečkega dninarja; bil je zelo pobožen, in ko...
Svetniška legenda pripoveduje, da je bil Izidor sin kmečkega dninarja; bil je zelo pobožen, in ko...
V inv. knjigi SEM je motiv označen kot Pot v tempelj; mišljena je pot sv. Marije, sv. Jožefa in...
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
Upodobitev iz motivne družine Narobe svet: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Ohranjena sta zgornji in spodnji del končnice, srednji del manjka. Razprto postavljene številke...
Upodobitev iz motivne družine Narobe svet: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Zelo priljubljeni in čaščeni svetnici. Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica...
Upodobitev iz motivne družine Narobe svet: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
V inv. knjigi SEM je motiv imenovan Žanjice, kar je malce neustrezno: žanjica je samo ena, leva...
V inv. knjigi SEM je motiv imenovan "Prosjak", vendar je upodobljenec oblečen v gosposko...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: ko je sv. Marija pod srcem nosila Jezuščka, je obiskala...
Sv. Marija veze, Jezušček pomaga sv. Jožefu pri žaganju. Upodobljenci sicer nosijo "biblijska...
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na veliki petek in veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
Za določitev motiva prim. inv. št. 3151. Prizor sodi v motivno skupino Narobe svet: živali...
Replika končnice pod inv. št. 113, ki je tudi opora za datacijo; Komentar: Prizor trpljenja...
Marija Brezmadežna. Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je...
Glede na slikarijo ni mogoče določno opredeliti upodobljene ptice. Trikrat napisana številka 9 na...
Upodobljena je reka pred mlinom; na njenem robu ležečega moškega v civilni obleki, najbrž starca,...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Končnica je samouško delo; značilne mrežaste razpoke barvne plasti razodevajo industrijske barve,...
Ena izmed serij upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo o...
Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo, naj je sad drevesa spoznanja. Najdeno v Dražgošah. Motiv...
Ena izmed serij upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo o...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...
Prinašanje pogostitve godcu. Najdeno v Dražgošah. Pomen upodobitve ni razjasnjen. V inventarni...
Glede motiva gl. inv. št. 81. Slabo vidna letnica je nad žrelom za izletevenje čebel. Značilno delo...
Glede na način slikarskega modeliranja , ki ni bil običajen pred sredo 19. stol, najbrž sodi v...
Značilna trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na enkratni baročni način oblečenega v...
Hudič brusi babi jezik. Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti ostrega...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; duhovnik in levit gresta brezsrčno mimo oropanega...
V kmečki kulturi je bil ta monogram navadno imenovan skadko ime Marijino. Imel je pomen kulturne...
Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi Brabantski, ki ni bila svetnica.Bila je...
Najbrž sta upodobljena potujoča komedijanta: godec in krotilec plesočega medveda. Del iste iste...
Vsebina temelju na Svetem pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu, naj na gori žrtvuje svojega sina...
Vsebina temelju na Svetem pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu, naj na gori žrtvuje svojega sina...
Prizor trplejnja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
Mana v puščavi. Vsebina temelji na Svetem pismu stare zaveze: iz Egipta bežečim Izraelcem, ki so...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo,...
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
Prizor je posnet po eni izmed številnih predlog s tem motivom; vsebina temelji na Svetem pismu...
V pokrivalih leve skupine prepoznamo značilne avstrijske pehotne čake iz prve polovice 19. stoletja...
Upodobljena je svetniška postava z obstretom, desno zgoraj je možak s palico, ki vihti klobuk.
Nepopolnost slikarije kaže, da je končnica levo in desno skrajšana. Motiv temelji na Svetem pismu...
Panjska končnica z motivom štirih žena ob pralnem stroju. Kompozicija spominja na motiv boja za...
Panjska končnica z motivom lovca, ki strelja proti drevesu, na katerem visijo jabolka kot simboli...
Panjska končnica z motivom Babji mlin. Kompozicija po vzoru motiva s končnice iz zbirke SEM (inv...
Panjska končnica z motivom dveh mož, ki stojita poleg čebelnjaka in se posmehujeta tretjemu, ki...
Panjska končnica z motivom Živali nesejo lovca h pogrebu po vzoru končnice iz zbirke SEM (inv. št...
Panjska končnica z motivom treh mož, ki so se ustrašili velike ptice (twitter), izvedena po osnutku...
Panjska končnica z motivom Zajca ob spečem lovcu, izvedena po osnutku Kima Badawija EM 25310...
Panjska končnica je osnutek z motivom Zajca ob spečem lovcu.
Panjska končnica z motivom Boj za moške hlače, izvedena po osnutku Kima Badawija EM 25308. Motiv...
Panjska končnica je osnutek z motivom Boj za moške hlače. Motiv je aktualiziran tako, da se...
Panjska končnica z motivom Žena vleče moža iz gostilne po vzoru končnice iz zbirke SEMa (inv. št...
Panjska končnica je osnutek z motivom Žena vleče moža iz gostilne po vzoru končnice iz zbirke SEM (...
Na poslikani panjski končnici sta upodobljena prizora Pohoda sv. Treh kraljev in Kristusovega...
Na poslikani panjski končnici so upodobljene tri živali in človek, ki sedi pod drevesom. Dolgorepa...
Poslikana panjska končnica z motivom Božjega groba. Božji grob sestavljajo ležeče telo Jezusa...
Poslikana panjska končnica z motivom IHS, ki ga obdaja cvetlični venec, in letnico 1812. Številki 1...
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah. Prim. N. Gockerell...
Lisica brije lovca. Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah...
Glede na pokrajinsko značilni ženski pokrivali, klobuk in avbo, gre najbrž za dvoboj Korošice in...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski etnograf...
Končnico je prejšnji lastnik skupaj z nekaj drugimi našel nerabljeno na podstrehi hiše “pri...
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
Levo je upodobljen čebelnjak, v sredini strelec, desno medved s panjem na rami. Končnico je...
Gre za upodobitev naselja Althofen nad dolino Krke, južno od Brež na Koroškem; način upodobitve...
Levo spodaj je oznaka: “VIIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
Levo spodaj je oznaka: “VIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
Levo spodaj je oznaka: “VI. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
Levo spodaj je oznaka: “IIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
Levo spodaj je oznaka: “II. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
Zdi se, da ima koš zgoraj pokrov in da je upodobljenec v popotni in ne delovni obleki: najbrž je...
Poklic upodobljencev opredeljujejo naslikani škarje, vatel in likalnik. Fantastična predstavitev...
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
Številka “2.” sredi končnice kaže, da gre za sličico iz pripovedne serije na več končnicah. Delo v...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Legenda pripoveduje, da sta svetnika umrla mučeniške smrti za časa Dioklecijanovega preganjanja...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Določitev motiva sv. Trije Kralji je verjetna: na sredi stojijo tri postave v dolgih oblačilih,...
Čeprav je slikarija v slabem stanju, prepoznamo štolo, trakast del mašniške oprave, ki jo nosi...
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
Sedeča figura in stoječa ženska.
Božji grob. Inv. št. 15774; 14 x 31 cm; desno spodaj je letnica 1863; končnica je bila v Grebenčevi...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Absalom, sin izraelskega kralja Davida ubije brata...
Kljub slabi ohranjenosti prepoznamo motiv po naslikanem oboku, ki predstavlja levjo jamo, v katero...
Svetniška legenda pripoveduje, da je bila Katarina, kraljica v Aleksandriji, tako učena, da je...
Med cerkvijo in angelom so ostanki letnice, ki jo z gotovostjo beremo 1861. Upodobljena cerkev ni...
Kljub slabi ohranjenosti sta prepoznavni večja (Marijina) krona in zraven (Jezuščkova) manjša krona...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja Kristusov prihod v Jeruzalem(...
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik prva smrtna mučeniška žrtev Decijevega preganjanja...
Monštranco flankirata levo in desno po en stražar in angel; spodaj, od leve proti desni so med...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se nanaša na Gregorja Benedika, ki je slikal v...
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik, augsburški škof, tako zatopljen v teološko razpravo, da...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
Izročilo o kraju izdelave (Hosta pri Škofji Loki) se očitno nanaša na Gregorja Benedika, ki je...
Legenda pripoveduje, da je svetnica, mati cesarja Konstantina izkopavala na hribu Kalvariji in...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Nož v upodobljenčevi desnici je atribut sv. Jerneja; legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je...
Gre za združitev dveh zapisov, naivno kombiniranje svetih simbolov. INRI je napis na tablici vrh...
Lov na tigra. Glede na jezdnega slona sodi prizor najbrž v Indijo; vsekakor domnevamo predlogo z...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
Vrsta upodobljene ptice je določljiva glede na sidrasto oblikovan rep.
Desna polovica končnice, na kateri je bilo skupaj šest prizorov zgodbe, manjka. Nad upodobljenim...
Zgornji del končnice manjka; ozadje motiva je zasmehovanje počasnosti in krojaškega stanu;...
Taki motivi so prišli na končnice z gafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die religiösen...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Od leve proti desni si najprej zgoraj in potem spodaj sledijo upodobitve: krst, birma, rešnje telo...
Sv. Jan Kapistran vodi osvoboditelje Belgrada leta 1456. Svetnik je bil frančiškan, ki je...
Končnica je delno preslikana; izvirna letnica 1874 je nad ovcami, letnica preslikave 1920 je ob...
V sredi zgoraj je upodobljen Kristus, levo spodaj so zveličani, desno pogubljeni v peklenskem žrelu...
Na hrbtni strani končnice je napis s tintnim svinčnikom: “Taje naj strari nima nobena letnc. Toje...
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Zgoraj v sredini je napis: “Luter. Mar: Inu Katr:” Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
Hudič in fanta pridejo k tericam. Upodobitev pripovedi iz kmečkega ustnega slovstva, po kateri si...
Nad kozlovo ritjo je napis: “Zlate Štije”. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki zasmehujejo krojače...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
O sv. Lovrencu pripoveduje legenda, da je bil kustos krščanske cerkvene zakladnice, ki ni hotel...
Job na gnoju. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18...
Skrajno desno, v tretjinski višini končnice so reliefni ostanki letnice 1887. Motiv temelji v...
Končnica za dvojni panj. Osrednji stebrič nakazuje navidezno nosilni pomen robnih polbalustrov: gl...
Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki...
Job na gnoju. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski sodnik in junak Samson na poti sreča...
Vrsta prizorov o začetku človeštva. Vrsta prizorov o začetku človeštva: 1. Bog ustvari Adama in Evo...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Končnica za dvojni panj. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo...
Godba pred peklom. Motiv je soroden pripovedim oziroma pesmim o godcu pred peklom, ki so najbrž...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus gre s tremi apostoli na goro, kjer se...
V srednji višini končnice so skrajno levo ostanki letnice, od katere z gotovostjo preberemo prve...
Upodobljenec bi lahko bil tudi sv. Janez Nepomuk, toda glede na to, da nima niti razpela, niti...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: ko duhovniški zbor zaslišuje ujetega Jezusa, na...
Rokovanje uniformirancev, fragment.
Upodobitev ne kaže nobenega kmečkega strahu pred demoni zla in gospodarji podzemlja; desnemu pač ni...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: ko je bila v Kanaanu lakota, je poslal Jakob deset...
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
Spodaj med kapelnikom in bobnarjem je letnica 1843. Delo slikarske obrtniške tradicije delavnice...
Končnica za dvojni panj. Nad desnim žrelom za izletavanje čebel so ostanki letnice od katere...
Značilno delo slikarja, ki ga zasilno imenujemo “slikar črnih obrisov”, takšni obrisi so v...
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
Poklic upodobljencev opredeljujejo naslikani škarje, vatel in likalnik. Fantastična predstavitev...
Da gre za krojače, pričajo škarje, viseče ob pasu osrednjemu upodobljencu. Poklic upodobljencev...
Pomen upodobitve ure, ki kaže četrt pred dvanajsto je opomin človeku, da se življenje izteka, da je...
Od leve prosti desni so upodobljeni Matej, Janez, Luka, Marko. Vsak ima v rokah knjigo - evangelij...
Gre za redek primer tega motiva, ki je dejansko naslonjen na biblijo, čeprav je naslikana hiša...
Pomen upodobitve ni ugotovljen. Upodobljen je starejši moški, ki nosi turban ali rugovsko mrliško...
Upodobitve v krožnih okvirjih si sledijo od leve proti desni: 1. Krst; 2. Birma; 3. Evharistija; 4...
Gre za upodobitev moža v noši s širokokrajnim klobukom pred naseljem; doslej še ni ugotovljen pomen...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
Končnico je muzeju prodal Ferdo Kranjc, Planina nad Ljubnem 3. Delo Štajerske delavnice.
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
Končnica je bila v Dovčarjevem čebelnjaku na Dobenem.
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
Analitičen pogled na vrsto karakterističnih prvin dopušča določitev motiva s precejšnjo gotovostjo...
Spodaj levo in desno ob Marijinem plašču so ostanki deljene letnice, od katere z gotovostjo...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Skrajno levo je najbrž peklenski ogenj, nad njim leteč hudič, v voz je vprežen prašič, kočijaži...
Kristus nese križ; končnica je bila v čebelnjaku Antona Prusnika, Zagradišče nad Sostrem 8.
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
Levo spodaj je napis: “Mihel”, desno je letnica 1865. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki...
Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die...
Legenda pripoveduje, da je Marjeta Antiohijska odbila snubljenje antiohijskega prokuratorja, češ,...
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
Legenda pripoveduje, da je svetnik sv. Anton Puščavnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
Bik napade lončarja. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni...
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Na levi strani z gotovostjo prepoznamo upodobljenko z dekoltejem. Upodobljenec ima prek ramena...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
Svetniška legenda pripoveduje, da je bil Izidor sin kmečkega dninarja; bil je zelo pobožen in ko je...
Najbolj navaden Petrov atribut je ključ ali ključa po besedah, s katerimi ga je nagovoril Jezus: “...
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
Konkretna upodobitev je vsekakor glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in...
Vsak ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal. Na levi stoji sv. Luka z atributom volom...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
Pomen upodobitve še ni pojasnjen. Levo ob smrekinem deblu so ostanki letnice, ki je negotovo beremo...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
Gre za družino Marijinih staršev sv. Ane in Joahima, o katerih poročajo apokrifni spisi. Motiv je...
Desno ob Lambergarjevem vratu so ostanki letnice 1857. Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: bogati, po postavi majhni cestninar Zahej spleza na...
Končnica je bila z barvami sekundarno popravljena. Svetniška legenda pripoveduje, da je bila...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
Na obrazu stoječe figure so ostanki upodobitve brade in v njeni levici je cvetoča palica. V...
Legenda pripoveduje, da se je svetnica vračala z božje poti v Rimu v spremstvu enajst tisoč devic,...
Na končnici ni več barve, vendar so ostale precej jasne reliefne sledi tam, kjer je bila plast...
Prepoznavnost upodobljene živali je precejšnja; zdi se, da je končnici rabila za predlogo kakšna...
Legenda o sv. Roku pravi, da je pomagal kužnim bolnikom dokler ni sam zbolel, se umaknil v gozd,...
Nad žrelom za izletavanje čebel je napis: “Sv. Boštjan”. V gajici zapisana črka š omogoča datacijo...
V sredi z gotovostjo prepoznamo stoječo Marijo z detetom, oba imata levo in desno v iztegnjenih...
V svetnikovi desnici z gotovostjo prepoznamo skodelo z blagoslovljeno vodo, s katero krsti...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
Ikonografski tip Marija Pomagaj. Najbrž gre za Marijo z Brezij na Gorenjskem; ostanki naslikane...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Mladostni videz upodobljenca ob križu in lobanji zanesljivo določa sv. Alojzija, čeprav zaradi...
V predmetu, ki ga upodobljenec drži v desnici, nedvomno prepoznamo trobento. Končnica je iz...
Končnica je iz čebelnjaka Franca Lukanca iz Most pri Komendi.
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
Končnica za dvojni panj. Z upodobitvami so najbrž mišljeni Indijanci: pošasti so sicer fantazijske...
Levo ob upodobljenki je napis: Sveta Notburga. Kmečka svetnica; o njej pripoveduje legenda, da je...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
Legenda pripoveduje, da je svetnik ozdravil in potem spreobrnil v krščanstvo Maksimilo, ženo...
Zgoraj levo in desno ob upodobljencu je monogram I. K.; najbrž pomeni lastnika panja. Bog je...
O sv. Lovrencu pripoveduje legenda, da je bil kustos krščanske cerkvene zakladnice, ki ni hotel...
Nepojasnjen prizor; na cirkuško okolje kažeta udeleženec v sprevodu, ki nosi komedijantski...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo, da...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Na knjigi v svetnikovi levici lahko z gotovostjo razločimo ribo, ki je Joštov atribut, hkrati...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
Ta svetnika na konjih včasih nastopata v paru; k njima so se npr. v cerkvi v Šmartnem pri Cerkljah...
Ostanki slikarije pričajo o upodobitvi ležečega bolnika; od slabo, samo reliefno ohranjenih...
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik krščanski britanski kralj in prvi škof v Churu; umrl je...
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: med vesoljnim potopom so preživeli samo ljudje in živali...
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
Vesoljni potop. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Bog je sklenil s potopom uničiti...
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na Veliki petek in Veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
Skoraj gotovo je končnica izdelek Štajerske delavnice, katere datirane končnice zajemajo obdobje...
Spodnji del končnice manjka. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski...
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...