Subscribe to RSS - Bela krajina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Bela krajina

Ob knjigi Sledovi časa - Bela krajina na razglednicah v letih 1895 do 1945 razkriva avtor s pomoč

181-196

Prispevek prikazuje gospodarske in družbene razmere v Metliki med svetovnima vojnama ter vire in

179-192