Subscribe to RSS - Evropa

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Evropa

Prispevek obravnava romarsko pot Camino de Santiago in pripadajoče romarsko središče Santiago de

125-138

Avtor prispevka postavlja hipotezo, da je krščanski koncept zemeljskega raja, ležečega na visoki

067-076

S primerjalnim pregledom najpomembnejših rezultatov v razvoju moderne evropske urbane etnologije

019-034

Jedro razprave je posvečeno definicijam meščanstva, razlikam med mestom in vasjo, meščanom in pod

035-062

V članku je orisano delovanje muzejev po svetu in v Evropi v času pandemije covida-19.

089-110