Subscribe to RSS - digitalizacija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: digitalizacija

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s

V članku je orisano delovanje muzejev po svetu in v Evropi v času pandemije covida-19.

089-110