Slovenski etnografski muzej

Večdisciplinarni pristop kot bistveni dejavnik pametnega in trajnostnega razvoja podeželja

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter se nanaša na kompleksen preplet okoljskih, družbenih, ekonomskih in sorodnih problematik. Prispevek zato v prvi vrsti poudarja pomembnost večdisciplinarnega pristopa k razumevanju pametnih vasi in še zlasti k njegovi aplikativni rabi. Skozi izbrane lokalne primere pokaže na vrednost različnih perspektiv pri obravnavi razmerij med ljudmi in (naravnim, družbenim, ekonomskim, kulturnim) okoljem. S primerom evropskega projekta Pametne vasi v okviru programa Interreg Območje Alp avtorice prikažejo način sodelovanja med družboslovnimi in tehničnimi/inženirskimi vedami ter opozorijo na nujnost širokega razumevanja digitalizacije.