Subscribe to RSS - Nina Hlebec

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Nina Hlebec

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s