Subscribe to RSS - Posotelje

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Posotelje

Teren 32, 1977

Terenska ekipa je raziskovala v krajih Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Kumrovec na Hrvaškem, Kunšperk, Ples, Podsreda in Zagaj. Ekipa je treh etnologov zapisala zapiske v treh zvezkih ob tem posnela 212 fotografskih posnetkov.

1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Lapova domačija, Podsreda 93 (rojstna hiša Titove matere). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova štala (hlev), Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Orači v Kunšperku (zadaj hrvaška stran). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.8.1977
Pogled iz Plesa (cerkev Svetega križa) na dolino Sotle (desno slovenska stran, levo Hrvaška) Teren...
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Stara štala (hlev) in nova hiša, Müller Karl, Bistrica 20. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Zadnja stran hiše in preša pred kletjo, pri Meletu. Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje...
1.8.1977
Dolina Sotle (desno pod hribom Kunšperk). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Stara zidana štala, pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu, hiša z letnico 1831- v hiši je še ognjišče...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47. Teren 32- Posotelje, 1977.
Delovna noša, Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletova gospodinja (Juričko, Kunšperk 3) pri vaškem vodnjaku v Kunšperku. Teren 32- Posotelje,...
1.8.1977
Meletova črna kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Znamenje v Zagaju. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, velika hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, pogled s severozahoda. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Del "hiše"- vhod v "štiblc", Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu. Teren 32-...
Stara, iz kamna zidana in s slamo pokrita hiša (ena najstarejših v Bistrici), pri Ciganu, Ana...
1.4.1977
Svinjaki, Kunšperk št. 1, Geršak Jože. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, velika hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša z zadnje strani, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Oranje, Kunšperk. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ostanki apnenice ob Bistrici. Apno so Javrškovi žgali zadnjikrat leta 1974. Teren 32- Posotelje,...
"Ciganova" hiša, Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Spodaj "štala" (hlev) in klet, zgoraj "pod"in kašča, Karl Müller, Bistrica 20...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
Bistrica ob Sotli, mala hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vrata v klet v hiši Antona Juričko (pri Meletu), Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, pogled s severozahoda. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Pokopališče, Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Kužno znamenje na polju pred Bistrico ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
"Štala"(hlev) pri Jože Geršak, Kunšperk 1. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1977
Spominski dom Kumrovec. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Pod Meletovim kozolcem (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, mala hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka proti Hrvaški. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Krajina ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Spominski dom v Kumrovcu. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Znamenje v Kunšperku, zadaj Hrvaško Zagorje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica (od Sv. Križa). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kumrovca proti Kunšperku (pod hribom). Teren 32- Posotelje, 1977.
Delovna noša, Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ognjišče- štedilnik, Kramer Ana (pri Ciganu), Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Svinjaki, zadaj štala (hlev). Geršak Jože, Kunšperk 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Del štale in...
1.8.1977
Titova rojstna hiša v Kumrovcu. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Tine Javeršek, Titov bratranec, pred hišo (rojstna hiša Titove matere), pri Lapovih, Podsreda 93...
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Kramer Ana (pri Ciganu), Bistrica 42, pri ognjišču (improvizacija. V "hiši" imajo...
1.4.1977
Meletova štala, Juričko Anton, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, mala hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletov kozolec in hiša, Kunšperk 3 (Juričko Anton). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova hiša, Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu, hiša z letnico 1831- v hiši je še ognjišče...
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, lojtra (lestev). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
Bistrica ob Sotli 47, pogled z lojtre (lestve) v hišo. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kovačnica Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Meletov kozolec, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Omet na leseni hiši. Bistrica 24. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, severna fasada. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
Lesena ometana hiša, Bistrica 24. Teren 32- Posotelje, 1977.
Črna kuhinja (pri Ciganu), Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Orači, Kunšperk. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Podsreda. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, kuhinja. Teren 32- Posotelje, 1977.
Znamenje v Zagaju. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Klet pri Geršak Jožetu, Kunšperk št. 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli (pod hribom). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vhodna vrata, Kunšperk 2. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Javeršek Ivan, rojen 1901 (Titov bratranec) s košem gre po listje. Pri Meletovi štali, Kunšperk 3...
1.4.1977
Vaški vodnjak, Kunšperk. Teren 32- Posotelje, 1977.
Pogled iz Bistrice na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletova gospodinja pri vaškem vodnjaku v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Električni pastir pri Javrškovih ("v Loki"), Podsreda 93. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.9.1977
Lapova domačija, Podsreda 93 (rojstna hiša Titove matere). Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, velika hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Nova in stara hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, mala hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
Hiša (stara okoli 300 let?), Bratuša Leopold pri Klobučarju, Bistrica 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Hiša s...
Bistrica ob Sotli 47, štiblc. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka proti Kumrovcu. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Martin Javeršek pred hlevom, Podsreda št. 93. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ostanki apnenice ob Bistrici. Apno so Javrškovi žgali zadnjikrat leta 1974. Teren 32- Posotelje,...
Cerkev v Bistrici ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, pogled z jugovzhoda. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3 (še ognjišče), hiša z letnico 1831. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Samotna kmetija blizu Javerškovih (v "Loki"). Teren 32- Posotelje, 1977...
1.8.1977
Meletov toplar, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova in stara hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Hiša ob cerkvi v Podsredi (primer dobre spomeniške obnove hiše). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Hlev. Teren...
1.8.1977
Kovačnica, Jože Berkovič, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Meletovi svinjaki, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ognjišče pri Ciganu, Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova "črna kuhinja"- Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.9.1977
Pranger (sramotilni steber) v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, južna fasada. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ostanki apnenice ob Bistrici. Apno so Javrškovi žgali zadnjikrat leta 1974. Teren 32- Posotelje,...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara lesena hiša, Jože Kravarič, Kunšperk 14. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Pod Meletovim kozolcem (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vhod v hišo (Anton Juričko, Kunšperk 3). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.9.1977
Volovska vprega v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.4.1977
Kapelica v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara in nova hiša, Ivan Babič, Kunšperk 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ognjišče- štedilnik, pri Ciganu, Kramer Ana, Bistrica 42. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kozolec v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletovi svinjaki, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled od Sv. Križa na dolino Sotle. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara in nova hiša v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kramar, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
"Hiša"- kuhinja- v kotu desno za vrati je namesto prvotne peči sedaj emajliran štedilnik...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.9.1977
Vhod v hišo, Podsreda 48. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova črna kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Spodnja dvoriščna stran Meletove hiše, Anton Juričko, Kunšperk 3, pri Meletu, hiša z letnico 1831-...
1.4.1977
Meletova domačija, Juričko Anton, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Spomenik NOB, Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Podsreda. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Volovska vprega (levo vinogradi ob poti na Ples). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kunšperka na hrvaško stran. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Klet pri Geršak Jožetu, Kunšperk št. 1. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kovaški meh v kovačnici Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ostanki apnenice ob Bistrici. Apno so Javrškovi žgali zadnjikrat leta 1974. Teren 32- Posotelje,...
1.9.1977
Volovska vprega v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
Ostanki apnenice ob Bistrici. Apno so Javrškovi žgali zadnjikrat leta 1974. Teren 32- Posotelje,...
Vhodna vrata (hiša stara okoli 300 let?), Bratuša Leopold pri Klobučarju, Bistrica 26. Teren 32-...
1.4.1977
Stara lesena hiša (desno del nove), Ivan Babič, Kunšperk 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara lesena hiša (zadnja sled dimnice), Jožef Kravarič, Kunšperk 14. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kozolec- toplar, pri Meletu, Anton Juričko, Kunšperk 3 (še ognjišče), hiša z letnico 1831. Teren 32...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
Bistrica ob Sotli 47, pogled iz štiblca v hišo. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Vrata v klet v hiši (let. 1831) Antona Juričko (pri Meletu), zadnja stran, Kunšperk 3. Teren 32-...
1.8.1977
Pogled iz Kumrovca proti Kunšperku (pod hribom). Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli 47, mala hiša. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Zadnja stran hiše in preša pred kletjo, pri Meletu. Anton Juričko, Kunšperk 3 (hiša z letnico 1831...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Hiše v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Znamenje v Kunšperku (nasproti hiše št. 2); izdelal ga je domačin, rojen v hiši št. 2, rojen okoli...
1.8.1977
Traktor na poti iz Kunšperka. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled od Sv. Križa proti Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
Kramer Ana (pri Ciganu), Bistrica 42, pri ognjišču (improvizacija. V "hiši" imajo...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Štala z...
1.8.1977
V Meletovi "hiši", Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Meletova gospodinja (Juričko, Kunšperk 3) pri vaškem vodnjaku v Kunšperku. Teren 32- Posotelje,...
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Teren 32-...
1.4.1977
Motiv iz Kunšperka. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz hrvaške strani proti Kunšperku (posneto iz Kumrovca). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Spominski dom v Kumrovcu. Teren 32- Posotelje, 1977.
Bistrica ob Sotli. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Lapova hiša v Podsredi (rojstna hiša Titove matere), Martin Javeršek, Podsreda št. 93. Hlev. Teren...
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kolekcija specialnih kladiv za razna kovaška opravila, kovačnica Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80...
1.4.1977
Hiša, zidana, z letnico 1802, Kunšperk 17. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kunšperk (pod hribom zadaj). Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Kovačnica, Jože Berkovič, Bizeljsko 80. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.9.1977
Posotelje. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Del kovačnice Jožeta Berkoviča, Bizeljsko 80, zgoraj specialne klešče za razna kovaška opravila...
1.8.1977
Pogled iz Plesa proti Bistrici. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Pogled iz Kumrovca proti Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Stara lesena hiša, Ivan Babič, Kunšperk 26. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.4.1977
Nova "štala" (hlev) v Kunšperku. Teren 32- Posotelje, 1977...
Ostanki apnenice ob Bistrici. Apno so Javrškovi žgali zadnjikrat leta 1974. Teren 32- Posotelje,...
1.8.1977
Meletova štala in del kozolca, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.
Portal hiše Bistrica ob Sotli 13. Teren 32- Posotelje, 1977.
1.8.1977
Meletova kuhinja, Anton Juričko, Kunšperk 3. Teren 32- Posotelje, 1977.