Subscribe to RSS - Orala

Slovenski etnografski muzej

Orala

Zbirka oral oziroma ornih orodij, večinoma ral in plugov, šteje triinpetdeset primerkov; od modelov oral, ki so prišli v etnografski oddelek Kranjskega deželnega muzeja v tridesetih letih 19. stoletja kot odmev razsvetljenstva, do pridobitev iz leta 2006, med katerimi je zadnja industrijski železni okopalnik s primestne kmetije.

V primerjavi z nekaterimi bližnjimi sorodnimi zbirkami (Brno, Zagreb) ljubljanska kolekcija ni tako številna, vendar velja za »najpomembnejšo zadevno zbirko v jugovzhodni Evropi«. Njen temeljni del je nastal kot vzporedni plod raziskave Borisa Orla o ralu na Slovenskem (objavljene 1955, 1961). Pričevalnost zbirke oral poleg povednih inventarnih zapisov dopolnjuje določeno število terenskih risb in bogat fond fotografij. Zbirka, v kateri je vsako oralo edinstveno – najsibo zavoljo roke izdelovalca najsibo zavoljo sledi rabe in morebitnih popravil –, slikovito razkriva dinamiko uporabe. Poleg drugega razkriva kompleksnost oral, priča o veščinah oranja in omogoča premišljanja o pomenih oračev.

enojni plug, s kolci
NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci / Zgornje Gameljne / trd les, železo / gredelj, d – 168 cm;...
dvojni plug s kolci - model
NESOMERNO ORALO / model dvojnega pluga, s kolci / Loka pri Mengšu / bukov les, železo / d – 48 cm,...
plug
NESOMERNO ORALO / dvojni plug, bába, kúzva / Dolina / trd les, železo / gredelj, d – 150 cm; plaza...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo na oje, aráuo / Srednji vrh / les, železo / gredljasto oje, d –...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo na oje / Podgorje / trd les, železo / gredljasto oje, d – 373 cm...
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci, drevo / Štrukljeva vas / trd les, železo / gredelj, d – 170...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, rál? / Matkov kot / trd les, železo / gredelj, d – 214...
rezalnica (del rala)
SOMERNO ORALO / rezalnica, rézounca / Zgornje Jezersko / les, železo / gredljasto oje, d – 325 cm;...
plug
SOMERNO ORALO / osipalnik, tóplar/ Vrhpolje pri Kamniku / trd les, železo / gredelj, d – 177 cm;...
enojni plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 170 cm;...
ralo
SOMERNO ORALO / ralo brez plaza, dréuc?l / Podkoren / trd les, železo / gredelj, d – 169 cm;...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, rál? / Podter / trd les, železo / gredelj, d – 194 cm;...
enojni plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 195 cm;...
enojni plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 183,5 cm;...
ralo
SOMERNO ORALO / ralo brez plaza, s kolci, dréuc?l / Podkoren / les, usnje, železo / gredelj, d –...
plug
NESOMERNO ORALO / dvojni plug, dvoičetno drevo / Negastrn / trd les, železo / gredelj, d – 158 cm;...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo na oje, aráuo / Srednji vrh / les, železo / gredljasto oje, d –...
dvojni plug
NESOMERNO ORALO / dvojni plug / Vojsko nad Idrijo / trd les, železo / gredelj, d – 161 cm; ročice,...
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / Bistrica ob Sotli / trd les, železo / gredelj, d – 194 cm;...
oralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, plúžnica / Zgornja Kungota / trd les, železo / gredelj,...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, rál? / Podter / trd les, železo / gredelj, d – 174 cm;...
plug
SOMERNO ORALO / osipalnik, tóplar/ Nevlje pri Kamniku / trd les, železo / gredelj, d – 200 cm;...
enojni plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 172,5 cm;...
enojni plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 193 cm;...
osipalnik
SOMERNO ORALO / osipalnik, krájnik / Zgornje Gameljne / trd les, železo / gredelj, d – 166 cm;...
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug, samično drevo / Negastrn / trd les, železo / gredelj, d – 204 cm;...
plug
SOMERNO ORALO / osipalnik, dréuc?l, zagrébouc / Podkoren / trd les, železo / gredelj, d – 150 cm;...
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug, drvô / Sad / trd les, železo / gredelj, d – 190 cm; lemež, d – 25 cm...
1904 (okoli)
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug, drjevó / Razdrto / trd les, železo / gredelj, d – 189 cm; ročice, v...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, špíčmoh / Zgornje Jezersko / trd les, železo / gredelj,...
1904 (okoli)
osipalnik
SOMERNO ORALO / osipalnik, osipáunik / Razdrto / trd les, železo / gredelj, d – 170 cm; ročici, v...
enojni plug s kolci - model
NESOMERNO ORALO / model enojnega pluga, s kolci / Zadvor pri Sostrem / orehov in lipov les, železo...
dvojni plug - model
NESOMERNO ORALO / model dvojnega pluga / Loka pri Mengšu / les / d – 39 cm, š – 11 cm, v – 9,8 cm...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, rálo / Podvolovljek / trd les, železo / gredelj, d – 170...
dvojni plug
NESOMERNO ORALO / dvojni plug / Vojsko nad Idrijo / trd les, železo / gredelj, d – 159 cm; ročice,...
osipalnik
SOMERNO ORALO / osipalnik / Spodnja Šiška / trd les, usnje, železo / gredelj, d – 203 cm; ročice, v...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d –...
plug - orodje
NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci / Kočevje pri Črnomlju / gredelj, d – 183 cm; ročice, v – 66...
enojni plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 198,5 cm;...
ralo
SOMERNO ORALO / četverokotno ralo s kolci, orálo / Mlake / trd les, železo / gredelj, d – 200 cm;...
enojni plug s kolci - model
NESOMERNO ORALO / model enojnega pluga, s kolci / Planina pri Rakeku / les, kovina / d – 25 cm, š...
kolca - model
KOLCA / model kolc / Zadvor pri Sostrem / les, kovina / d – 23 cm, š – 11,5 cm, v – 8,5 cm / inv...
plug
SOMERNO ORALO / osipalnik, s kolci, tóplar / Loka pri Mengšu / trd les, železo / gredelj, d – 192...
plug (del)
NEPOPOLNA KOLCA / kolca, plúžne / Šmarje, Sap / trd les, železo / jezik in klešče, d – 150 cm / inv...
dvojni plug
NESOMERNO ORALO / dvojni plug / Vitanje / trd les, železo / gredelj, d – 142 cm; ročice, v – 82 cm...
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci, d?rvó / Negastrn / trd les, železo / gredelj, d – 186 cm;...
osipalnik- model
SOMERNO ORALO / model osipalnika / krajevni izvor neznan / les / d – 60 cm, š – 14 cm, v – 15 cm /...
plug
NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci, d?rvó / Poljšica pri Gorjah / trd les, železo / gredelj, d...
enojni plug, s kolci
NESOMERNO ORALO / enojni plug, s kolci / Spodnja Šiška / trd les, železo / gredelj, d – 202,5 cm;...
osipalnik
SOMERNO ORALO / osipalnik, seučedur / Senik, Gornja Brda / trd les, železo / gredelj, d – 189 cm;...
osipalnik
SOMERNO ORALO / osipalnik / neznan krajevni izvor / trd les, železo / gredelj, d – 167 cm; ročice,...
prva polovica 20. stol.
okopalnik
SOMERNO ORALO / okopalnik / Zgornje Gameljne / železo / gredelj, d – 118 cm; ročice, v – 82 cm, š...
enojni plug, s kolci
NESOMERNO ORALO / enojni plug / neznan krajevni izvor / železo / gredelj, d – 155 cm; ročice, v –...