Slovenski etnografski muzej

Orala / 33 630:LJU;0022678

dvojni plug - model
Zbirka 
Orala
630:LJU;0022678
Klasifikacija 
Plug
Lokacija 
SI
Geolokacija 
46.1191N 14.838E

NESOMERNO ORALO / model dvojnega pluga / Loka pri Mengšu / les / d – 39 cm, š – 11 cm, v – 9,8 cm / inv. št. E 2254 / stara inv. št. Narodnega muzeja 1186.

Model je donacija Karla Prennerja iz leta 1836 (Deschmann 1888: 157). V inventarni knjigi Narodnega muzeja je za ta model in za model št. 5 zapisano: »Modela dvojnega pluga v loškem okolišu (Modelle des Doppelpfluges im Bezirke Lak), Carl Prenner, 1836«. Pri obeh se pojavi vprašanje pravilno navedenega krajevnega izvora, saj niti okraja »Lak«, niti »Lack«, kot je navedeno v Deschmannovem vodniku iz leta 1888, ni bilo mogoče najti v Gemeindelexikon von Krain iz leta 1905. Da gre skoraj gotovo za »Laak«, za Loko pri Mengšu (gl. navedeni leksikon, na straneh 156, 157), je potrdil starejši vir, Orts-Repertorium des Herzogthums Krain ali Imenik krajev vojvodine Kranjske iz leta 1874, v katerem je Loka zapisana kot Lack (na str. 91). Model je v celoti lesen izdelek, drugače železni deli so označeni s črno poslikavo.