Subscribe to RSS - Knjižnica SEM

Slovenski etnografski muzej

Knjižnica SEM

Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja je knjižna zbirka, ki jo izdaja Slovenski etnografski muzej. Zasnovana je bila v obdobju, ko je muzej zaradi pomanjkanja razstavnih prostorov lahko svoje depojske zbirke predstavil širši javnosti le v knjižni obliki.

Prvih pet knjig je uredil pobudnik zbirke mag. Andrej Dular, šesto sta uredili dr. Nena Židov in Polona Sketelj, sedmo in osmo dr. Nena Židov. Razen prve so vse knjižice zasnovane dokaj enotno. V vsaki je predstavljena ena od zbirk SEM, uvodni študiji sledijo katalog predmetov z opisi, slikovne priloge predmetov in kazala. S četrto knjižico so besedila v celoti dvojezična – v slovenščini in angleščini.

Title page of the book Tally sticks
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
dr. Nena Židov
2010
Cover of the book Ploughing implements
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
mag. Inja Smerdel
2008
Cover of the book Headwear
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
dr. Janja Žagar
2004
Cover of the book Blue-printing blocks
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
mag. Andrej Dular
2000
Cover of the book Painted Beehive Panels
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
dr. Gorazd Makarovičdr. Bojana Rogelj Škafar
2000
Cover of the book Toys
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
Tanja Tomažič
1999
Cover page of the book Native American objects donated by missionaries
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
dr. France Golob
1997
Cover of the book Whetstone holders
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
mag. Inja Smerdel
1994
Cover of the book Belts and sklepanci
the collection of the Slovene Ethnographic Museum
dr. Janja Žagar
1993