Subscribe to RSS - magija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: magija

Članek opisuje magična dejanja zakopavanja raznih predmetov na zemljišče ali v objekte sovaščana

411-433

Avtorica v članku prikazuje osnovno obdobje tranzicije v človeškem življenju – smrt – in bogastvo

117-126

V članku je predstavljeno čaranje in ljudsko zdravilstvo v podobi, kakršno so ohranile tovrstne v

075-084

Zagovori so najbolj arhaičen del zakladnice ljudskomedicinskega znanja in najhitreje tonejo v poz

V članku je predstavljena uporaba cvetnonedeljske butare na slovenskem podeželju.

079-097