Slovenski etnografski muzej

Aktualni projekti

Zapisi spomina
Aktualni projekti
april 2021
september 2021
Zavod za kulturo in sonaravno delovanje Dobra pot je ob podpori Parka Škocjanske jame in Slovenskega etnografskega muzeja kot vodilnih ustanov na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine v...
Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi
Aktualni projekti
oktober 2020
september 2023
Evropski projekt v Slovenskem etnografskem muzeju Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care je evropski projekt, v katerem sodeluje Slovenski etnografski muzej...
Aktualni projekti
april 2020
september 2021
Projekt PAGODE , ki ga v okviru instrumenta za povezovanje Evrope CEF sofinancira Evropska unija, se ukvarja s predstavljanjem ter digitalizacijo kitajske kulturne dediščine v Evropi. Osredotoča se...
Reciklaža nogavic (foto: Zala Hrastar)
Aktualni projekti
marec 2020
julij 2020
Raziskovanje zgodovine nogavičarstva poteka v okviru programa ŠIPK - Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami. Financira ga...
Projekt Trade Knowledge
Aktualni projekti
oktober 2019
julij 2021
Projekt Trade Knowledge je iz programa Evropske unije Erasmus+ financiran projekt, pri katerem partnerji stremijo k deljenju in širjenju dobrih praks in neformalnih metod učenja za krepitev...
Koze s svojm lastnikom, Robidišče. Foto B. Orel, 1951.
Aktualni projekti
julij 2019
junij 2022
Slovenski etnografski muzej je z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za zoologijo, vključen v projekt ARRS J4-1768 Ogrožene slovenske pasme drobnice kot genetski vir za študije molekularnih posledic...
Predmet iz zbrike SEM
Aktualni projekti
september 2018
junij 2021
Slovenski etnografski muzej partnersko sodeluje pri projektu »VZHODNOAZIJSKE ZBIRKE V SLOVENIJI: Vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo« Oddelka za...
Analiza panjske končnice z ramanskim mikroskopom (foto: arhiv Raziskovalnega inštituta CK ZVKDS) 
Aktualni projekti
maj 2018
marec 2021
Kot pridruženi deležnik sodeluje Slovenski etnografski muzej tudi pri evropskem projektu InnoRenew CoE , ki ga koordinira Univerza na Primorskem (UP). V sklopu tega projekta sodelujemo pri zagonskem...
Slike iz Indije
Aktualni projekti
maj 2017
april 2020
Slovenski etnografski muzej partnersko sodeluje pri projektu ZRC SAZU z naslovom »Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih« s pripravo razstave o slovenskih...
Simbolična fotografija. Foto: Nena Židov, 2017.
Aktualni projekti
januar 2015
december 2020
SEM sodeluje pri temeljnem raziskovalnem programu Slovenske identitete v kontekstu evropskega in globalnega prostora , ki ga financira ARRS (šifra P5-0174 , P6-0187) . Program izvaja Oddelek za...
Animacija projekta
Aktualni projekti
april 2008
Slovenski etnografski muzej (kustodiat za etnološke zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije) se je 2. marca 2012 priključil projektu ASEMUS (Asia – Europe Museum network: https://culture360.asef.org/...
Pred dobrega pol stoletja je etnolog in etnograf Milko Matičetov (desno) na terenu zbiral bogato blago ljudskega pripovedništva, med drugim tudi šaljive zgodbe. Ob njem ljudski pripovednik Marinčič iz Soče, leta 1952. (Foto: Fototeka Slovenskega etnografskega muzeja)
Izbrani vici (objavljamo jih v jeziku, v katerem smo jih prejeli (s slovenskim prevodom) in jih namenoma ne lektoriramo...