Slovenski etnografski muzej

Simbolna fotografija plesa
Od 
junij 2022
Do 
november 2025
Kontakt 
Dodatni podatki 


Ples kot nesnovna kulturna dediščina: Novi modeli omogočanja participativnih plesnih dogodkov

Med letoma 2022 do 2025 devet partnerjev iz šestih držav v sklopu projekta Ples kot nesnovna kulturna dediščina: Novi modeli omogočanja participativnih plesnih dogodkov raziskuje plesno izročilo kot nesnovno kulturno dediščino in povezave med plesnimi skupnostmi, muzeji, dediščinskimi inštitucijami in javnostjo.

S projektom želimo povečati zavedanje in širiti znanja o plesu kot nesnovni kulturni dediščini, tako v muzejih kot v strokovnih in laičnih krogih. Ples bomo obravnavali kot sodobno prakso ter vzpostavili nove in prenovljene modele participativnih oblik plesa kot soustvarjalnega procesa na pobudo dediščinskih skupnosti.

NOVICE PROJEKTA

Namen projekta je razvoj inovativnih metod, procesov in prostorov za participativne oblike plesnega izročila kot nesnovne kulturne dediščine 21. stoletja.

S tem želimo sprožiti nove načine delovanja in razmišljanja o delovanju na področju nesnovne kulturne dediščine ter razmisliti o vlogi raziskovalcev, kustosov in drugih strokovnjakov ter o načinih umeščanja plesne dediščine v muzeje in v druga javna kulturna prizorišča.

Pri vzpostavljanju trajnostnih metod za zagotovitev, da se bodo prihodnje generacije počutile povezane z evropsko kulturno dediščino s poudarkom na pristopu od spodaj navzgor, ima ključno vlogo inovativnost. Plesna dediščina kliče po novih pristopih, kjer bodo v ospredju nosilci dediščine in njihov pogled na prezentiranje njihovega plesnega izročila.     

V Slovenskem etnografskem muzeju v projektu sodelujejo:
mag. Adela Pukl, Kustodiat za duhovno kulturo: adela.pukl@etno-muzej.si
mag. Anja Jerin, Oddelek za nesnovno kulturno dediščino: anja.jerin@etno-muzej.si

Projektni partnerji:
Vodja projekta: Norwegian centre for traditional music and dance
•    The Museums of Southern Trøndelag (MiST)
•    CEMPER, Centre for Music and Performing Arts Heritage in Flanders
•    The Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU)
•    The Slovene Ethnographic Museum (SEM)
•    ASTRA National Museum Complex
•    The Hellenic Folklore Research Centre (HFRC) - Academy of Athens
•    The National and Kapodistrian University of Athens (NKUA)
•    The Hungarian Open Air Museum (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
Pridruženi partnerji:
•    The foundation Stiftinga Hilmar Alexandersen
•    Svenskt visearkiv

Financiranje: Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, EU

https://www.dancingaslivingheritage.eu/

https://www.facebook.com/dance.ich