Subscribe to RSS - Matični strokovni oddelki

Oddelek kustodiatov

vodja Oddelka kustodiatov, kustosinja za stavbarstvo, notranjo opremo in bivalno kulturo
386 (0) 1 300 87 89
kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije
386 (0) 1 300 87 91
kustos za afriške in ameriške zbirke
386 (0) 1 300 87 85
kustosinja za duhovno kulturo
386 (0) 1 300 87 86
Kustosinja za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire
386 (0) 1 300 87 32
Kustosinja za obrt in trgovino
386 (0) 1 300 87 92
kustosinja za kmečko gospodarstvo in promet
386 (0) 1 300 87 49
kustosinja za etnografski film
386 (0) 1 300 87 82
kustosinja za oblačilno kulturo in tekstil
386 (0) 1 300 87 88
kustosinja za družbeno kulturo
386 (0) 1 300 87 60

Oddelek za nesnovno kulturno dediščino

Kustosinja v oddelku za nesnovno kulturno dediščino
386 (0) 1 300 87 43

Oddelek za dokumentacijo

vodja oddelka za dokumentacijo
386 (0) 1 300 87 33
kustos dokumentalist
386 (0) 1 300 87 39

Oddelek za konserviranje in restavriranje

vodja oddelka za konserviranje in restavriranje
386 (0) 1 300 87 70
konservatorka-restavratorka za tekstil
386 (0) 1 300 87 84
konservatorka-restavratorka za tekstil
386 (0) 1 300 87 09
konservator-restavrator
386 (0) 1 300 87 71

Knjižnica

vodja knjižnice, bibliotekar
386 (0) 1 300 87 65
bibliotekarka
386 (0) 1 300 87 66

Oddelek za trajnostni razvoj in skupnostne prakse

Nacionalna koordinatorka EU projekta COME TOGETHER!
386 (0) 1 300 87 53