Subscribe to RSS - večdisciplinarnost

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: večdisciplinarnost

Koncept pametnih vasi je povezan s podeželskimi območji v Evropski uniji in drugod po svetu ter s