Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
PDF icon Prenesi pdf datoteko (95.96 KB)

Človeško telo in rastline

Prispevek prikazuje odnose med dvema sistemoma poimenovanj v tradicionalni slovanski kulturi: med deli telesa in rastlinami oziroma kako se imena prvih zrcalijo v imenih rastlin. Pri tem je avtorica kot izhodiščne enote uporabila dele telesa. Osredotočila se je na tri ravni: na jezikovno (uporabo imen delov telesa v fitonimih), na folklorno (etiološke zgodbe – izvor rastlin in človeškega telesa) in na obredno raven (dejanska in simbolična uporaba telesa ali njegovih delov zaradi vpliva na rastline; uporaba rastlin zaradi njihovih učinkov na telo, pravila in tabuji glede sajenja rastlin).