Subscribe to RSS - tradicionalna slovanska kultura

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: tradicionalna slovanska kultura

Prispevek prikazuje odnose med dvema sistemoma poimenovanj v tradicionalni slovanski kulturi: med