Subscribe to RSS - Valerija B. Kolosova

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Valerija B. Kolosova

Prispevek prikazuje odnose med dvema sistemoma poimenovanj v tradicionalni slovanski kulturi: med