Subscribe to RSS - Unesco

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Unesco

Članek govori o Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003 in njene

049-067

Članek govori o otipljivi in neotipljivi kulturni dediščini kot o kategorijah, ki sta osrednji pr