Slovenski etnografski muzej

Težave Slovenije pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v luči Unescove Konvencije (2003)

Slovenija je Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine (2003) ratificirala leta 2008 in jo implementirala v svoj pravni red. Implementacija Konvencije je možna le v sodelovanju nosilcev, stroke in državnih uradnikov. V članku so predstavljene težave, ki jih ima Slovenija z implementacijo Konvencije na različnih nivojih, od terminologije in sistema varovanja do kadrovskih in finančnih težav.