Subscribe to RSS - Slovenske Gorice

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Slovenske Gorice

Orisani so ustroji kmečkih hiš in domov v medsebojnem odnosu s kompleksnimi družbeno/kulturnimi d

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281