Subscribe to RSS - ljudska medicina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ljudska medicina

Članek prinaša pregled gradiva o ljudski medicini, ki so ga med letoma 1948 in 1984 zbrale terens

213-254

Baronica Maria Wambolt je od leta 1876 do leta 1915 živela na gradu Hmeljnik pri Novem mestu.

111-130

Opisan je ljudski odnos do zdravja, bolezni in smrti v posameznih obdobjih razvoja človeškega duh

045-062

Avtorica v članku obravnava predvsem domače ali primarno zdravljenje, nego bolnika na domu na Rad

Zagovori so najbolj arhaičen del zakladnice ljudskomedicinskega znanja in najhitreje tonejo v poz

V članku je predstavljeno čaranje in ljudsko zdravilstvo v podobi, kakršno so ohranile tovrstne v

075-084

V prispevku je predstavljeno zaobljubno darovanje votivov v cerkvi sv.

095-107

V članku avtorica ugotavlja, da imajo številne ideje, metode in tehnike alternativne medicine, ki

139-159