Subscribe to RSS - glasba

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: glasba

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.

Etnoarheomuzikološka študija poskuša osvetliti problematiko paleolitskih koščenih piščali - zvoko

Vsaka kulturna inovacija, ki dregne v dominantne (ljudske) kulturne vzorce, sproži javni odz

257-281