Subscribe to RSS - Medvode
Medvode. Med leti 1928 in 1947.
SEM;F-0001194
Hiša iz okolice Medvod (Jeprca, Podreče, Praše).
SEM;F-0001193
Hiša iz okolice Medvod (Jeprca, Podreče, Praše).
01.01.1939
630:LJU;F-0047350
Joža Kozak na kopanju ob Sori leta 1939. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047332
Joža Kozak s hčerko pri kopanju na Sori, okoli leta 1930. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047330
Hčerka Jože Kozaka pri kopanju na Sori, okoli leta 1930. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047329
Hčerka Jože Kozaka pri kopanju na Sori, okoli leta 1930. V: album I, povojno obdobje.
Sv. Marjeta pri Medvodah. Med leti 1928 in 1947.
Sv. Marjeta pri Medvodah. Na razglednici Gostilna pri Cvajnarju. Med leti 1928 in 1947.
Medvode. Med leti 1928 in 1947.
Sv. Marjeta pri Medvodah. Med leti 1928 in 1947.
Slap Save pri Medvodah. Med leti 1928 in 1947.
Medvode. Med leti 1928 in 1947.
Slap, Medvode z okolico, v ozadju Šmarna gora. Med leti 1928 in 1947.
SEM;F-0003610
Portret ženske v vsakdanji noši iz okolice Medvod.