Subscribe to RSS - Dedina
3.7.1931
F0041277
Dedina je vas 2,5 km od Kruševca. Borisav Mladenović (drži gusle) in Serafim Veljković (desno) sta...