Subscribe to RSS - Individualne terenske raziskave kustosov SEM

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Individualne terenske raziskave kustosov SEM

Album obsega fotografije individualnih terenskih raziskav kustosov Slovenskega etnografskega muzeja od leta 1946 do leta 1980, ki prikazujejo področje materialne, družbene in duhovne kulture Slovencev v tem obdobju. V albumu so zajete fotografije iz Slovenije, avstrijske Koroške in Štajerske, hrvaške Istre, Tržaške pokrajine v Italiji in Slovenskega Porabja na Madžarskem. Posnetki podpirajo terenske zapiske, ki so shranjeni v muzejski dokumentaciji.

24.02.1974
630:LJU;F-0001530/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Publika. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001546/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Bor vozijo. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001531/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Policaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001547/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Bor vozijo. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001517/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Ženin in nevesta. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001532/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Policaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001548/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Bor vozijo. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001518/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Družban in "posvarbica". Teren I -...
24.02.1974
630:LJU;F-0001533/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Pozvačin. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001549/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Bor vozijo. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001519/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Pozvačin. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001534/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001520/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Cigan in ciganica. Teren I - Koroška, Štajerska...
24.02.1974
630:LJU;F-0001535/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001521/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Cigan in ciganica. Teren I - Koroška, Štajerska...
24.02.1974
630:LJU;F-0001536/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001522/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Posvarbica. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001537/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Godba. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001523/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Publika. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001538/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Pozvačin. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001524/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Ciganice. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001539/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Ženin in nevesta. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001525/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Vragovi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001540/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Ženin in nevesta. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001526/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Publika. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001541/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Starešina z ženo. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001527/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Policaj. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001542/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001528/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Šef cirkusa. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001543/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001544/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
24.02.1974
630:LJU;F-0001529/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Pozvačin. Teren I - Koroška, Štajerska,...
24.02.1974
630:LJU;F-0001545/I
Borovo gostivanje v Grlincih (Prekmurje, Goričko). Sprevod. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
23.08.1969
630:LJU;F-0001431/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, meri nabran hmelj v škafe. Obiralci...
23.08.1969
630:LJU;F-0001447/I
Obiralci iz Slivnice pri Šentjurju obirajo hmelj v Parižljah pri Braslovčah. Teren I - Koroška,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001432/I
Čremožnik Franc, Parižlje 25, p. Braslovče, zapisuje število "škafov" nabranega hmelja od...
23.08.1969
630:LJU;F-0001448/I
Fanči Šarf iz SEM pomaga obirati hmelj na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Teren...
23.08.1969
630:LJU;F-0001433/I
Čremožnik Franc, Parižlje 25, p. Braslovče, zapisuje število "škafov" nabranega hmelja od...
23.08.1969
630:LJU;F-0001449/I
Obiralka Verica Žvegler, Košnica 36, p. Gorica pri Slivnici, stresa hmelj iz košarice v vrečo na...
23.08.1969
630:LJU;F-0001434/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, meri nabran hmelj v škafe. Obiralci...
23.08.1969
630:LJU;F-0001435/I
Obiralci hmelja pri malici na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Za malico imajo...
23.08.1969
630:LJU;F-0001436/I
Obiralci hmelja pri malici na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Za malico imajo...
23.08.1969
630:LJU;F-0001437/I
Obiralci hmelja pri malici na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Za malico imajo...
23.08.1969
630:LJU;F-0001438/I
Obiralka hmelja Angela Plavščak, Podgrad 39, p. Šentjur pri Celju, nese polni vreči k vozu,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001439/I
Obiralka hmelja Angela Plavščak, Podgrad 39, p. Šentjur pri Celju, nese polni vreči k vozu,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001440/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, je prišel po nabran hmelj. Obiralci...
23.08.1969
630:LJU;F-0001441/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, je prišel po nabran hmelj. Obiralci...
23.08.1969
630:LJU;F-0001442/I
Obiralci iz Slivnice pri Šentjurju obirajo hmelj v Parižljah pri Braslovčah. Teren I - Koroška,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001443/I
Obiralci iz Slivnice pri Šentjurju obirajo hmelj v Parižljah pri Braslovčah. Teren I - Koroška,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001444/I
Obiralci iz Slivnice pri Šentjurju obirajo hmelj v Parižljah pri Braslovčah. Teren I - Koroška,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001445/I
Obiralci iz Slivnice pri Šentjurju obirajo hmelj v Parižljah pri Braslovčah. Teren I - Koroška,...
23.08.1969
630:LJU;F-0001430/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, meri nabran hmelj v škafe. Obiralci...
23.08.1969
630:LJU;F-0001446/I
Obiralci iz Slivnice pri Šentjurju obirajo hmelj v Parižljah pri Braslovčah. Teren I - Koroška,...
23.07.1949
630:LJU;F-0000088/I
Žito v kopicah, Gornja Lendava. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000130/I
Draučbaharjevi, Šentjanž. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000131/I
Brana (ima "locen"), Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri Draučbaherju. Teren I -...
630:LJU;F-0000132/I
Mala brana za vlačiti med rižami v koruzi in krompirju, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri...
630:LJU;F-0000133/I
Jarem, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri Draučbaherju. Teren I - Koroška, Štajerska,...
23.05.1952
630:LJU;F-0000134/I
Plug "merjasec", Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri Drančbaherju. Teren I -...
630:LJU;F-0000135/I
Plug za riže delat za koruzo, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici. Pri Draučbaherju. Teren I -...
630:LJU;F-0000136/I
"Ostrve" zložene na "cvižl?h", da niso razmetane po polju, Šentjanž 46 nad...
630:LJU;F-0000137/I
Ostrv zasaja v zemljo, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici, pri Draučbaherju. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000138/I
"Žlofe" (dvokolesni voz) za gnoj vozit navzdol, Šentjanž 46 nad Dravčami pri Vuzenici,...
23.01.1950
630:LJU;F-0000024/I
Novak, Orel, Matičetov v Bogojini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
23.01.1950
630:LJU;F-0000025/I
Vrsta hiš v Bogojini (spodnji del). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
20.05.1957
630:LJU;F-0000452/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000453/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000454/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000455/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000456/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000457/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000458/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000570/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000460/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000461/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000448/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000449/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000450/I
Oranje s starim oralom, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska,...
20.05.1957
630:LJU;F-0000451/I
Oplaze koplje, Maks Kerbler, pri Pavliču, Spodnja Kapla. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000686/I
Iz sprevoda (Erntedankfest, zahvalni dan), nove noše, Dobrla vas. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000629/I
Votivna podoba (ex voto 1809) iz podružnične romarske cerkve Marija v Trnju v Železni Kapli (sedaj...
630:LJU;F-0000627/I
Gare (ročni voz), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000628/I
Koš (nem. Puckelkorp), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000623/I
Podružniška cerkev na Magdalenski gori (Magdalensberg) nad Labudom, Koroška. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000624/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000625/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000626/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
15.10.1958
630:LJU;F-0000620/I
Brana, Mlake (nem. Laaken) št. 40, pri Hojniku, Entzi Markus, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
15.10.1958
630:LJU;F-0000621/I
Jarem (nem. Jar), Mlake (nem. Laaken) št. 40, pri Hojniku, Entzi Markus, Avstr. Štajerska. Teren I...
15.10.1958
630:LJU;F-0000622/I
Jarem (nem. Jar), "arauski jarm" (paujar), dol. 1,58 m. Mlake (nem. Laaken) št. 40, pri...
14.10.1958
630:LJU;F-0000616/I
Oralo (nemško "Odl"), Sobota (Soboth) št. 18, pri Tintniku, Tratinek Fridrik, Avstr...
14.10.1958
630:LJU;F-0000617/I
Oralo (nemško "Odl"), Sobota (Soboth) št. 18, pri Tintniku, Tratinek Fridrik, Avstr...
12.10.1958
630:LJU;F-0000611/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000612/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000613/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000614/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000615/I
Stopa za ječmen, ajdo in sočnično seme phati, Radvanje 7 (Rotwein), pri Ribiču, Leon Hardplatzet,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000609/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
12.10.1958
630:LJU;F-0000610/I
Oralo, Radvanje (Rotwein) 32, pri Fičniku, Jurij Gostenčnik, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška,...
11.10.1958
630:LJU;F-0000602/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000603/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000604/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000605/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000606/I
Oralo (nemško "Odl") z rezalnico, Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald),...
11.10.1958
630:LJU;F-0000607/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.10.1958
630:LJU;F-0000608/I
Oralo (nemško "Odl"), Roman Schuiki, Sv. Lovrenc 15, pri Ivniku (Eibiswald), Avstr...
11.04.1968
630:LJU;F-0001399/I
Pletarski izdelki suhorobarjev iz Ribniške doline na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
11.04.1968
630:LJU;F-0001400/I
Sklede in modli za pogače lončarja Franca Buserja iz Prožinske vasi pri Celju na sejmu v Laškem...
11.04.1968
630:LJU;F-0001401/I
Žena lončarja Franca Buserja iz Prožinske vasi pri Celju, z lončevino na sejmu v Laškem. Teren I -...
11.04.1968
630:LJU;F-0001402/I
Kupci izbirajo lončevino na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001403/I
Kupci izbirajo lončevino na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001404/I
Suhorobar Tanjko iz Dvorske vasi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001405/I
Mojster Tanjko iz Dvorske vasi pri Ribnici s svojimi lesenimi predmeti na sejmu v Laškem. Teren I...
11.04.1968
630:LJU;F-0001406/I
Suha roba na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001407/I
Kupci na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001408/I
Suha roba na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001409/I
Suha roba na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001410/I
Mojster Tanjko s tovariši na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001395/I
Lončeni izdelki mojstra Leopolda Salobirja iz Gmajne pri Raki na sejmu v Laškem, dne 11. 4. 1968...
11.04.1968
630:LJU;F-0001411/I
Oblačila na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001396/I
Lončar Leopold Salobir in njegova žena s svojimi lončenimi izdelki na sejmu v Laškem. Teren I -...
11.04.1968
630:LJU;F-0001412/I
Pletarski izdelki iz Ribnice na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001397/I
Lončeni palčki Leopolda Salobirja na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001413/I
Franc Buser s svojimi izdelki na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001398/I
Lončeni palčki Leopolda Salobirja na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001414/I
Sitar Alojz, suhorobar iz Ptuja (priseljen iz Ribnice) na sejmu v Slovenskih Konjicah. Teren I -...
09.11.1947
630:LJU;F-0000001/I
Svetina pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.11.1947
630:LJU;F-0000002/I
Svetina pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.11.1947
630:LJU;F-0000003/I
Hiša v Svetini pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.11.1947
630:LJU;F-0000004/I
Svetina pri Celju, deblo lipe. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.11.1947
630:LJU;F-0000005/I
Preša (sadjarska) na Pečovniku pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.11.1947
630:LJU;F-0000006/I
"Holcarska huta" (gozdarsko zavetišče) ob poti Dravče - Šentjanž. Teren I - Koroška,...
09.11.1947
630:LJU;F-0000007/I
Kopa ob poti Dravče - Šentjanž. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000579/I
Honžova družina, Podlipje, Sv. Primož nad Muto 74, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000595/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000580/I
Mati Honžova in hči Marija, Podlipje, Sv. Primož nad Muto 74, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000596/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000581/I
18- letna Katarina Kočiunik, Podlipje, Sv. Primož nad Muto 74, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška...
09.05.1958
630:LJU;F-0000597/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000582/I
Rebernikova družina, Branik 27, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000598/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000583/I
Rebernikova otroka, Branik 27, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000599/I
Pletar Ivan Tepeh, Šober 19, p. Zg. Kungota pri Mariboru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000584/I
Rebernikova gospodinja, Branik 27, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000585/I
Rebernikova hiša pred predelavo, Branik 27, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000586/I
"Oralo", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000571/I
Rutnikova družina (Rutnik Vinko), Podlipje 75, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000587/I
"Oralo", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000572/I
Rutnikova družina (Rutnik Vinko), Podlipje 75, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000588/I
"Oralo", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000573/I
Rutnikova družina (Rutnik Vinko), Podlipje 75, p. Muta ob Dravi. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000589/I
Demonstrativno oranje pri Reberniku v Pernicah 14, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000574/I
Oralo, Branik (Sv. Jernej) št. 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000590/I
Demonstrativno oranje pri Reberniku v Pernicah 14, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000575/I
Oralo, Branik (Sv. Jernej) št. 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000591/I
"Padeuc", Pernice 14, pri Reberniku, Anton Galar. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
09.05.1958
630:LJU;F-0000576/I
Oralo, Branik (Sv. Jernej) št. 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000592/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000577/I
"Va?he", Branik (Sv. Jernej) št 24, pri Preglau. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
09.05.1958
630:LJU;F-0000593/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
09.05.1958
630:LJU;F-0000578/I
Placet Gregor, Branik 24, pri Preglau, p. Muta nad Dravo. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
09.05.1958
630:LJU;F-0000594/I
Pletenje štrikov (tu snovanje), pri Reberniku v Pernicah št. 14. Teren I - Koroška, Štajerska,...
08.05.1953
630:LJU;F-0000008/I
Kopo žgejo, Žepovci pri Apačah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
08.05.1953
630:LJU;F-0000009/I
Znamenje iz leta 1609, Žepovci pri Apačah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1953
630:LJU;F-0000150/I
"Beli križ" - kužno znamenje iz 18. stoletja, na cesti Dolnja Lendava - Rogaševci. Teren...
07.05.1953
630:LJU;F-0000151/I
"Beli križ" - kužno znamenje na poti Gederovci - Rankovci, Prekmurje. Teren I - Koroška,...
07.05.1953
630:LJU;F-0000152/I
"Kapela", Črešnjevci pri Gornji Radgoni, iz leta 1831 (restavr.), spodnji del iz 17...
630:LJU;F-0000014/I
Dimnica v veži Draučbaherjeve hiše, Šentjanž nad Dravčami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1948
630:LJU;F-0000020/I
Vrhovškova hiša, Ranče pri Framu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1948
630:LJU;F-0000021/I
Vrhovškova kovačija, Ranče pri Framu (pri jezu). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1948
630:LJU;F-0000022/I
Vrhovškova kovačija, Ranče pri Framu (pri jezu). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1948
630:LJU;F-0000023/I
Vrhovškova kovačija, Ranče pri Framu (pri jezu). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
06.07.1975
630:LJU;F-0001776/I
Maks z Zelenega Brega vabi sosedo, naj vstopi, ko pelje k maši na Strojno. Teren I - Koroška,...
06.07.1975
630:LJU;F-0001633/I
Ljudski pesnik Blaž Mavrah nese križ za procesijo, Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
06.07.1975
630:LJU;F-0001666/I
Nedeljsko oblečen, na poti k maši v Strojno. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
06.07.1975
630:LJU;F-0001634/I
Marijo nesejo za procesijo na "lepo nedeljo", Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska,...
06.07.1975
630:LJU;F-0001635/I
Marijo nesejo za procesijo na "lepo nedeljo", Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska,...
06.07.1975
630:LJU;F-0001636/I
Procesija na "lepo nedeljo", Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
06.07.1975
630:LJU;F-0001637/I
Deklice, ki nosijo Marijo za procesijo na Strojni. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
06.07.1975
630:LJU;F-0001638/I
Procesija na "lepo nedeljo", Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
06.07.1975
630:LJU;F-0001639/I
Procesija na "lepo nedeljo", Strojna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
06.05.1953
630:LJU;F-0000146/I
Lipovci št. 85 (pri Beltincih), hiša v ključu, slikano z leve strani. Teren I - Koroška, Štajerska...
06.05.1953
630:LJU;F-0000147/I
Lipovci št. 85 (pri Beltincih), hiša v ključu, slikano z desne strani. Teren I - Koroška, Štajerska...
630:LJU;F-0000013/I
Draučbaherjeva kmetija, Šentjanž nad Dravčami (Pohorje). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000015/I
Draučbaherjeva hiša (dvorišče), Šentjanž nad Dravčami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000016/I
Draučbaherjeva hiša, Šentjanž nad Dravčami, pri Vuzenici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000017/I
Draučbaherjeva hiša, Šentjanž nad Dravčami (Pohorje). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000018/I
Draučbaherjevo gospodarsko poslopje, Šentjanž nad Dravčami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000019/I
Stopa pred Draučbaherjevo hišo, Šentjanž nad Dravčami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
05.10.1958
630:LJU;F-0000600/I
Lučane, pogled z Gradišča (Hohenegg) na avstrijskem Štajerskem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000601/I
"Kolobla" ali "kolobra" (tudi "koloble") - voz, hribovski. Schloßberg...
05.03.1962
630:LJU;F-0000939/I
Pust v Hrušici - škoromatija. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
05.03.1962
630:LJU;F-0000940/I
Škoromatka. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000643/I
Ra?o (ralo), Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren I - Koroška,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000649/I
"Rafštul" (rodaršč? stou) iz leta 1884, Spodnje Borovlje 11 pri Ledenicah, last: Tone...
04.10.1959
630:LJU;F-0000644/I
Puž?nč?, Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren I - Koroška,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000645/I
Top?ltn jego (dvojni jarem), Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren...
04.10.1959
630:LJU;F-0000630/I
Ra?o (ralo), Pečnica 4 pri Ledenicah, Resman Simon, pri Pečniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000646/I
Anfah?r jego (enojni jarem), Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren...
04.10.1959
630:LJU;F-0000631/I
Ra?o (ralo), Pečnica 4 pri Ledenicah, Resman Simon, pri Pečniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000647/I
Ra?o (ralo), Spodnje Borovlje 11 pri Ledenicah, last: Tone Smole, pri Smoja. Teren I - Koroška,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000632/I
Ra?o (ralo), Pečnica 4 pri Ledenicah. Resman Simon, pri Pečniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000648/I
Ra?o (detajl rala), Spodnje Borovlje 11 pri Ledenicah, last: Tone Smole, pri Smoja. Teren I -...
04.10.1959
630:LJU;F-0000633/I
Ra?o (ralo), Pečnica 4 pri Ledenicah, Resman Simon, pri Pečniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000634/I
Rauce (ralo), Pečnica 4 pri Ledenicah, Resman Simon, pri Pečniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000635/I
Rauce (ralo), Pečnica 4 pri Ledenicah, Resman Simon, pri Pečniku. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000636/I
Gare (ročni voz), last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000637/I
Ra?o (ralo), last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000638/I
Ra?o (detajl rala), last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska,...
04.10.1959
630:LJU;F-0000639/I
Ra?o (ralo), last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000640/I
Puž?nč?, last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000641/I
Črča, last Jakob Warum, pri Poštelč?, Pečnica. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.10.1959
630:LJU;F-0000642/I
Ra?o (ralo), Tomas Egertna, Mala Gora 3 pri Rožeku, po domače pri Mihorniku. Teren I - Koroška,...
04.07.1975
630:LJU;F-0001663/I
Hlapec, Jaznikarjev Zep, plete koše, Zelen Breg 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
04.07.1975
630:LJU;F-0001656/I
Jaznikarjeva mama pred hišo: nad vrati so križi, ki jih nabijejo po enega za novo leto. Teren I -...
03.04.1948
630:LJU;F-0000012/I
"Kahle za peč" (pečnice) pri lončarju Jožetu Leskovarju, Spodnja Ložnica 2. Teren I -...
03.04.1948
630:LJU;F-0000010/I
Mlin na veter, Spodnja Ložnica 9, pri Slovenski Bistrici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
03.04.1948
630:LJU;F-0000011/I
Mlin na veter, Spodnja Ložnica 9, pri Slovenski Bistrici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
02.01.1975
630:LJU;F-0001744/I
Zakol: odstranjevanje ščetin z gorečo slamo, Nedelica 65, Zver Ivan. Teren I - Koroška, Štajerska,...
02.01.1975
630:LJU;F-0001745/I
Zakol: odstranjevanje ščetin z gorečo slamo, Nedelica 65, Zver Ivan. Teren I - Koroška, Štajerska,...
02.01.1975
630:LJU;F-0001746/I
Zakol: odstranjevanje ščetin z gorečo slamo, Nedelica 65, Zver Ivan. Teren I - Koroška, Štajerska,...
02.01.1975
630:LJU;F-0001747/I
Zakol: sosedje pomagajo pri razkosavanju, Nedelica 65, Zver Ivan. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1972
630:LJU;F-0001480/I
Radmirje št. 18. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001481/I
Radmirje št. 19 (pri Kosi), zadnja hiša z ognjiščem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001482/I
Radmirje št. 19 (pri Kosi), zadnja hiša z ognjiščem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001483/I
Kašča "pri Kosi", Radmirje 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.12.1972
630:LJU;F-0001484/I
Kašča "pri Kosi", Radmirje 19. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.12.1972
630:LJU;F-0001485/I
Savina 7 (Ljubno), Savinjska dolina Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001486/I
Ljubno 13. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001487/I
Ljubno 13. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001488/I
Ljubno 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001473/I
Angela Kranjc, Radmirje 5, delavska hišica, zgrajena leta 1923. Veža, kuhinja, hiša, kamra. Teren I...
01.12.1972
630:LJU;F-0001489/I
Ljubno 16. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001474/I
80- letna Angela Kranjc, Radmirje 5. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001490/I
Ljubno 15 (z druge strani). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001475/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001491/I
Stara hiša z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1972
630:LJU;F-0001476/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001492/I
Okna stare hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška,...
01.12.1972
630:LJU;F-0001477/I
Stara lesena kašča, Radmirje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001493/I
Kašča poleg hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška,...
01.12.1972
630:LJU;F-0001478/I
Radmirje št. 17. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001494/I
Del rezljanega ganka na kašči poleg hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma)...
01.12.1972
630:LJU;F-0001479/I
Kozolec toplar, Radmirje 18. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.12.1972
630:LJU;F-0001495/I
Kašča in del hiše z ognjiščem na trgu v Ljubnem (nasproti zadružnega doma). Teren I - Koroška,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000407/I
Telege (po starem jarem), Hudinja 60, Florjan Sevšek, pri Draušniku (nad Vitanjem). Teren I -...
01.12.1956
630:LJU;F-0000408/I
Novejše telege (po starem jarem), Hudinja 60, Florjan Sevšek, pri Draušniku (nad Vitanjem). Teren I...
01.12.1956
630:LJU;F-0000409/I
Spomenik Juriju Vodovniku, ljudskemu pesniku, Skomarje nad Vitanjem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000410/I
Lesen plug (po starem drevo), Ponikva 11 pri Šentjurju (Celje), Franc Žličar. Teren I - Koroška,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000411/I
Lesen plug (po starem drevo), Ponikva 11 pri Šentjurju (Celje), Franc Žličar. Teren I - Koroška,...