Subscribe to RSS - Orodje za setev in saditev

Slovenski etnografski muzej

Orodje za setev in saditev

31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
01.12.1956
630:LJU;F-0000415/I
Sejalnik (stroj za setev koruze) iz leta 1880, Jakob Fras, Veržej 8. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.12.1956
630:LJU;F-0000414/I
Sejalnik (stroj za setev koruze) iz leta 1880, Jakob Fras, Veržej 8. Teren I - Koroška, Štajerska,...
28.8.1958
Črtalo ali aleluja za turščo sejat, pri Kobalu, Sanabor 6.
28.8.1959
Grablje za cahne (za saditev krompirja), Vojsko 58 (U ravan), Jakob Erjavec.
31.8.1954
"Sjauənca" (košara za semena). Lastnik pri Vogriču, Šentviška Gora 36...
31.8.1954
Sjanka. Otalež 24, Cecilija Kranjc, pri Cilk.
31.8.1954
"Kaštron" za krompir (5 zob) in sirk - koruzo (4 zobje) sadit. Lastnik pri Kašperinu,...
15.9.1952
Sejalnik za koruzo. Lastnik Franc Škof, Gorenje Vrhpolje 49.
15.9.1952
Mašina za sejanje koruze. Lastnik Avgust Jurgalič, Groblje 22.
15.8.1952
Sijalnik za koruzo (za peso in korenje), last: Škof Franc, Gor. Vrhpolje 49. Teren 9- Šentjernej na...
31.7.1952
Grablje, križ za sajenje krompirja. Lastnik Andrej Hostner, Trenta 45.
31.7.1952
Grablje za krompir in koruzo sadit - (križ za čompe - krompir in sirk - koruzo sadit). Lastnik...
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
01.12.1956
630:LJU;F-0000416/I
Sejalnik (stroj za setev koruze) iz leta 1880, Jakob Fras, Veržej 8. Teren I - Koroška, Štajerska,...