Slovenski etnografski muzej

Škoromatija (Foto: M. Špiček, SEM, 2007)
Kje  
Slovenian Museum and Arhives, Cleveland, ZDA
Kaj 
Gostovanja
Od 
21. februar 2017
Do 
21. april 2017

Pust krivih ust

PUSTNA DEDIŠČINA SLOVENIJE

Na pobudo lektorja na Cleveland State Universty, Luka Zibelnika, smo v Slovenskem etnografskem muzeju, v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana (Lutkovni muzej) pripravili razstavo tudi za slovenske izseljence, ki si bodo slovensko pustno dediščino, vpisano v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, ogledali na fotografijah, opisih in dveh filmih.


To je že druga razstava SEM, ki gostuje v clevelandskem Slovenian Museum and Arhives.
Razstavo si bodo na pustno soboto lahko ogledali tudi vsi obiskovalci Clevelandskega kurentovanja.
Od ustanovitve leta 1923 vse do danes raziskuje vsakdanje in praznično življenje, kamor uvrščamo tudi pustne šege na slovenskem etničnem ozemlju. Pustno dediščino, ki odraža kulturno raznolikost in človeško ustvarjalnost, ljudje prenašajo iz roda v rod in jo nenehno poustvarjajo. Pustne maske v deželo vabijo pomlad in preganjajo vse, kar se je v preteklem letu slabega zgodilo. Poleg karnevalskih praznovanj so v Sloveniji ohranjena številna lokalna pustovanja.

Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki jo je leta 2003 sprejel Unesco, naj bi prispevala k boljšemu varovanju nesnovne kulturne dediščine, njenemu spoštovanju, dvigu zavedanja o njeni pomembnosti in zagotavljala mednarodno sodelovanje in pomoč. Konvencija med nesnovno kulturno dediščino uvršča tudi pustne šege.

Slovenski etnografski muzej od leta 2011 kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji pripravlja predloge za vpis v slovenski Register nesnovne kulturne dediščine in skrbi za promocijo v Register vpisanih elementov nesnovne kulturne dediščine, med katerimi so tudi na razstavi predstavljene pustne šege.

Kolofon:
Avtorji razstave: mag. Adela Pukl, mag. Anja Jerin, Slovenski etnografski muzej, zanj dr. Tanja Roženbergar; Lutkovno gledališče Ljubljana in Lutkovni muzej, zanj Uroš Korenčan / Uganke: Anita Leskovec (Čarovnica), Anja Štefan (Zima, Kurent), Nataša Konc Lorenzutti (Pomlad) / Lektura: Irena Destovnik, Irena Grahek / Prevod: David Limon / Oblikovanje: Jernej Stritar / Fotografije hrani Slovenski etnografski muzej.

Opomba: Gre za razstavo, ki je bila lani na ogled v Lutkovnem gledališču Ljubljana, tokrat pa smo jo še prevedli in poslali v Cleveland.