Slovenski etnografski muzej

NTF za mizo
Kje 
Razstavna hiša
Od 
8. februar 2022
Do 
6. marec 2022
Logotip SEM


NTF za mizo

Razstavo Slovenskega etnografskega muzeja MI za mizo: od snovnega do simbolnega spremlja razstava Naravoslovnotehniške fakultete z naslovom NTF za mizo. Na razstavi je prikazan izbor najboljših tipografsko-fotografskih prikazov značilnih slovenskih jedi ali njihovih sestavin, ki so jih oblikovali študenti. Oblika posameznih črk lahko izkazuje jed ali celó njeno slastnost, dopolnjuje jo ustrezna fotografska kompozicija. Študentsko videnje značilnih slovenskih jedi je izraženo in upodobljeno s tipografijo in fotografijo. Na ogled je izbor najboljših dvajsetih del, katerih reprodukcije lahko kupite tudi v trgovini Slovenskega etnografskega muzeja.

V študijskem letu 2020/2021 so na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje) pripravili sodelovanje med tipografskimi in fotografskimi študijskimi predmeti. Namen povezovanja je bilo narediti izdelke, ki bodo nosili nekoliko večjo sporočilnost. Prav s povezovanjem dejavnosti je to mogoče. Tako so pred študente postavili projekt »Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021«.

Pri predmetih Tipografsko načrtovanje in Tipografija v različnih medijih so študenti izdelali pisavo, ki se na nek način povezuje z značilno slovensko jedjo. Tako so preučili slovenske jedi in potrebne sestavine zanje ter izdelali pisavo, ki skozi črkovne in nečrkovne znake ustrezno oblikovno predstavlja sestavino ali jed. V povezavi s predmetom Fotografija 2 so študenti izdelali fotografijo sestavine ali jedi. Nazadnje so fotografijo nadgradili z izdelano pisavo ter oblikovali predstavitveni tipografsko-fotografski gastronomski poster. Na ta način so upoštevali različne vidike smiselnega povezovanja med dvema umetniško-oblikovalskima tehniškima disciplinama.

Plakate lahko kupite v muzejski trgovini za 25€.

Mentorji in avtorji razstave: prof. dr. Klementina Možina, doc. dr. Jure Ahtik, asist. mag. Tanja Medved, asist. Veronika Štampfl in Ana Mendizza

Avtorji razstavljenih plakatov: Nina Benko, Hana Brce, Tina Cajnkar, Valentin Grudnik, Nuša Karo, Jure Klokočovnik, Urh Kokalj, Ivana Koron, Majda Kulenović, Nika Likar, Špela Lukman, Lara Može, Lara Mrhar, Monika Nemanič, Miša Oblak, Klara Oštir, Urban Selič, Nika Udovič, Miha Urbas, Klemen Vrankar

Razstava je del dopolnjevalnega programa ob razstavi SEM Mi za mizo: od snovnega do simbolnega.

Plakati