Slovenski etnografski muzej

Detajl slike Ex voto 1804, Vesela Gora.
Kje  
Avla občine Mokronog-Trebelno
Kaj 
Gostovanja
Od 
15. marec 2016
Do 
15. april 2016

Na obisku doma

Ob 65-letnici etnološke raziskave v Mokronogu in okolici

Razstava Na obisku doma, ob 65 letnici etnološke raziskave v Mokronogu in okolici, je zgodba o izbranih predmetih in fotografijah, ki izvirajo iz mokronoške okolice in jih kot dragoceno dediščino tradicijske kulture hranita Slovenski etnografski muzej in Dolenjski muzej. Predmeti in fotografije se po letih hrambe v muzejih za kratek čas vračajo v svoje izvorno okolje, da bi se ljudje iz teh krajev seznanili s kulturnim izročilom svoje preteklosti, s katerim je lažje razumeti tudi sedanjost. Kulturna dediščina je namreč dobrina, ki obogati vsakogar.

Šesta Orlova ekipa – te etnološke ekipe so dobile ime po takratnem ravnatelju Slovenskega etnografskega muzeja Borisu Orlu – je raziskovala način življenja in zbirala podatke s področja materialne, duhovne in družbene kulture na območju Mokronoga v času od 1. do 30. oktobra 1951. Pri tem je ustvarila 33 zvezkov terenskih zapiskov, 329 fotografskih posnetkov in 116 risb. Za Etnografski in na novo ustanovljeni Dolenjski muzej so zbrali tudi predmete, katerih izbor je zdaj na ogled.

Boris Orel je takrat raziskoval stavbarstvo, poljedelstvo, živinorejo in ljudsko umetnost, Sergij Vilfan se je poglobil ljudsko pravo in pravne šege, socialni položaj in zgodovinski razvoj vinogradniških naselij, Fanči Šarf pa je raziskovala notranjo opremo hiš, ljudsko nošo, domačo obrt, nabiralništvo, lov in ribolov ter ljudsko prehrano. Milko Matičetov se je ukvarjal z ljudskim pesništvom in pripovedništvom, Marija Jagodic z verovanji, šegami in navadami, ljudsko medicino in znanjem, Radoslav Hrovatin je dokumentiral ljudsko glasbo in ples. Etnografske predmete in stavbe je risal Ivan Romih, Jernej Šušteršič pa je zbiral predmete za oba muzeja.

Člani ekipe so obiskali kraje, ki ležijo v današnji občini Mokronog-Trebelno in njeni okolici, in sicer Bistrico, Blečji Vrh, Brezovico pri Trebelnem, Bruno vas, Dolenje in Gorenje Laknice, Dolino, Gorenjo vas pri Mokronogu, Gorenje in Dolenje Zabukovje, Log, Maline, Martinjo vas, Mokronog, Ostrožnik, Pavlo vas, Prelesje, Preloge, Pugled, Rakovnik pri Šentrupertu, Slepšek, Slovensko vas, Spodnjo Pričo, Srednje Laknice, Sveti Vrh, Šentrupert, Trebelno, Trščino, Tržišče, Veselo Goro, Vrh pri Trebelnem in Žalostno goro. Nastanjeni so bili v Mokronogu v domu učencev srednjih šol, bivši sodniji, ter pri Devu, prehranjevali pa so se v krajevnem gostinskem podjetju Pod Pričo. Po terenu so hodili večinoma peš in s kolesi.