Slovenski etnografski muzej

Igrače med spominom in navdihom
Kaj 
E-razstave
Kje 
Spletna stran SEM
Od 
25. marec 2022
Avtor
Tjaša Zidarič
Strokovna sodelavka
dr. Nena Židov
Fotografije
Tjaša Zidarič
Spletna postavitev
Gregor Ilaš
Obdelava fotografij
Maja Kocjan in Gregor Ilaš
Slovenski etnografski muzej, marec 2022

Igrače med spominom in navdihom

Novo urejena zbirka okoli 1000 igrač – donacija profesorja Helmuta Anthesa iz Nemčije

S spletno razstavo predstavljamo zbirko igrač iz druge polovice 20. stoletja, ki jo je Slovenskemu etnografskemu muzeju leta 2000 daroval profesor Helmut Anthes (1935–2010), takratni direktor sedanjega Mestnega muzeja Michelstadt v Nemčiji. SEM je zbirko pridobil na pobudo tedanje kustosinje za družbeno kulturo Tanje Tomažič. Zbirka igrač je obsežna in šteje okoli 1000 predmetov oziroma igralnih kompletov, ki so bili v večini v rabi v Nemčiji. Ob urejanju smo igrače očistili in po potrebi restavrirali. Raziskali smo njihovo zgodovino, uporabo in časovni izvor ter podatke obdelali v programu za muzejsko dokumentacijo.

Izbrane igrače smo obiskovalcem predstavili z manjšo razstavo Igrače med spominom in navdihom v prenovljenem pritličju razstavne hiše SEM. Del zbirke smo predstavili v okviru razstave Mi za mizo: Od snovnega do simbolnega, kjer smo razstavili miniaturne ambiente z mizicami, del notranje opreme hišic za punčke iz obdobja od 50. do 70. let 20. stoletja. Celotno zbirko predstavljamo s spletno razstavo fotografij, ki so urejene po značilnih tipih igrač in zajemajo vso pestrost igrač, značilnih za določeno časovno obdobje. V večini izhajajo iz časa po 2. svetovni vojni in največ jih je bilo izdelanih v takratni Zahodni Nemčiji, nekatere pa tudi v drugih državah, kot so Velika Britanija, Hong Kong, Japonska, itd.

Spomini na igro, igranje in igrače so zagotovo med najbolj prijetnimi spomini na otroštvo, ki jih s seboj nosi prav vsakdo. Igrače, ki jih predstavljamo s spletno razstavo, tako obujajo spomine pri starejših, mlajši generaciji pa dajejo vpogled v to, kako so se igrali v preteklosti, pred pojavom digitalnih igrač in računalniških iger. Morda jih tudi navdihnejo, da posežejo po starejših igračah, s katerimi so se igrali njihovi starši in stari starši.

Igrače v muzejskih zbirkah in zbirki SEM

Igrače so pomemben del zbirk sodobnih etnoloških muzejev in pripomorejo k celovitemu prikazu načina življenja v določenem obdobju, prostoru in socialnem okolju. Izvor igrač je prazgodovinski; prve najdbe predmetov za igro datirajo okoli 2000 let pr. n. št. Zlata doba razvoja igrač je bila v 20. stoletju in po drugi svetovni vojni so si jih lahko privoščili že v skoraj vseh gospodinjstvih zahodnega sveta. Skozi igro se otroci izobražujejo, učijo ustvarjalnosti, družbenih vlog ter spoznavajo kulturo, v katero so se rodili. Pridobivajo svoje prve življenjske izkušnje in se učijo vrednot odraslega sveta.

 

Prvi predmeti, namenjeni igri, so v zbirke SEM prišli že leta 1923, ko je bil ustanovljen Kraljevi etnografski muzej, in so bili prvotno del zbirk Deželnega muzeja za Kranjsko v Ljubljani. Namensko zbiranje igrač se je začelo ob koncu sedemdesetih in v osemdesetih letih in SEM je leta 1979 pripravil prvo razstavo o otroških igračah pri nas.