Slovenski etnografski muzej

Trgovina / Nizozemska / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / Nemčija / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEM Trgovina / Nemčija / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEMBlagajna / Nemčija / okoli 1940 / zbirka SEMTehtnica / Nemčija / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / Nemčija / 2. polovica 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / Nemčija / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEM Trgovina / Nemčija / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / sredina 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / Nemčija / 70. - 80. leta 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / Nemčija / 50. – 60. leta 20. stoletja / zbirka SEMTrgovina / Nemčija / okoli 1960 / zbirka SEM