Slovenski etnografski muzej

Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti

Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti

Razstava prikazuje človekovo dojemanje časa, njegov delovni, prosti in praznični čas, pa tudi vplive časa na načine življenja v različnih življenjskih obdobjih in družbeno-kulturnih okoljih.

Razstava govori o človekovem odnosu do časa, o doživljanju, dojemanju in razumevanju tega znanega, a hkrati skrivnostnega spremljevalca življenja. O času premišljujemo, govorimo, ga občutimo, raziskujemo, merimo in beležimo z različnih zornih kotov. Opazujemo ga na sebi, na drugih živih bitjih, na predmetih, v prostoru ... Pogosto se sprašujemo, kaj 'dela' Čas? Kroži, teče, ustvarja plasti, stoji ali se le zdi? Čas sam prav zares ne počne ničesar – gre za človekove podobe in ubeseditve ponavljajočih se ritmov, zaporedij, plasti, postankov in navideznosti časa. V petih vsebinskih sklopih si lahko ogledate številne predmete, fotografije in filme, ki kažejo različne odtenke časa. 

Naj vas na razstavi predstavljeni odsevi časa v vsakdanjem in prazničnem življenju vodijo v odstiranje njegovih raznoterih odtenkov v vašem življenju.