Slovenski etnografski muzej

Scenarij za studijsko oddajo o etnološki raziskavi južnega Pohorja na Televiziji Ljubljana

Boris Kuhar med članicami 20. terenske ekipe SEM, Milico Varšek, Heleno Ložar-Podlogar, Fanči Šarf, Pavlo Štukelj, in domačinom, polkovnikom Jankom Iršičem iz Vitanja. Južno Pohorje, 1963 (dokumentacija SEM).

V zapuščini Borisa Kuharja smo našli scenarij Etnografske zanimivosti Pohorja z njegovim besedilom (audio) na levi in navedbami slike na desni (video).

Boris Kuhar (1929 – 2008) je januarja 1963 nastopil kot ravnatelj Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), julija pa je v sklopu 20. raziskovalne ekipe na Pohorju posnel prve filme v produkciji muzeja. Ker je bil prej pet let zaposlen na Televiziji Ljubljana, se je tam dogovoril za razvijanje in montažo filmov, televizija pa je dobila poljudnoznanstveno oddajo Ostanki starih običajev: O rezultatih raziskav na Pohorju.

Kuhar je v scenariju označil na katerem mestu besedila režija prikaže fotografije in filmske posnetke kmečke noše, tkalca in coklarja ter kdaj predavatelj pokaže omenjene predmete ali vključi magnetofon in predvaja pesmi, ki jih je posnel na Pohorju. Vidni so lektorski popravki in urednikove okrajšave prvotnega besedila na 30 minutno oddajo. Na koncu scenarija (14 strani na zelenkastem papirju) smo dodali sklop o čarovništvu iz Kuharjeve prve različice predavanja (strani 12 in 13 na rumenkastem papirju), ki jih je urednik črtal. Studijsko oddajo je napovedovalka uvedla takole: »V današnjem predavanju vas bo tovariš Boris Kuhar seznanil z rezultati raziskav Etnografskega muzeja letos poleti na Pohorju.« Na programu je bila 22. novembra 1963, posnetki oddaje pa niso ohranjeni.

Deli