Slovenski etnografski muzej

Beli svet med Gorjanci in Kolpo
Datum objave 
3. september 2021
Kaj 
Novice
Informacije
Nataša Gorenc
ZVKDS (natasa.gorenc@zvkds.si)

Beli svet med Gorjanci in Kolpo

Na ploščadi pred SEM gostuje med 15. septembrom in 20. oktobrom 2021 panojska razstava, ki na desetih fotografijah prikazuje naravno in kulturno dediščino Bele krajine.

Z raznolikimi fotografijami predstavlja pestrost kulturne in naravne dediščine Bele krajine, kjer si podajajo roko narava in kultura, folklorna tradicija in sodobna glasba, bela lanena noša in usnjeni pasovi. Razgibano pokrajino krasijo pisan živalski svet in tri smaragdne reke Kolpa, Lahinja in Krupa v sožitju s krajinskimi parki, lepimi razglednimi točkami in tradicionalnimi steljniki. To bogastvo se povezuje v šopek kulinaričnih doživetij, ki jih obiskovalcem radodarno ponuja pokrajina bele narodne noše in nežnih belih brez.

Razstavo so pripravili Kulturni center Semič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Enota Novo Mesto, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Enota Novo mesto in gospa Mira Ivanovič.