Slovenski etnografski muzej

Praznovanje 90-letnice SEM

90-let

SEM že 90 let

Življenja ljudi opredeljujejo in zaznamujejo svetovi snovnega, družbenega in duhovnega. Vsak zase, pa tudi vsi hkrati. Na krilih vsakdanjika prehajamo med enim in drugim, pa hkrati prečimo vse naenkrat. Pri tem se ves čas soočamo z bivanjskimi vprašanji, jim skušamo najti odgovore, se s tem realizirati in se osmisliti.

Nam, ki ustvarjamo v Slovenskem etnografskem muzeju, je dano soočati temeljne človeške postulate s stvarnostmi, kakršne so živeli naši predniki in jih živimo danes mi v mnogoterih oblikah vsakdana. V oblikah, ki so jih in jih ves čas snujejo in materializirajo posamezniki in skupnosti sveta. Snovno nastaja v nesnovnem in obratno. Dano nam je, da vsa ta razmerja raziskujemo, pojasnjujemo in posredujemo v osrednjem državnem etnološkem muzeju. Na podlagi spreminjajočih se znanstvenih paradigem se ta proces odvija že devetdeset let. Kot radi rečemo ali zapišemo, obiskovalcem muzeja znova in znova odpiramo vrata v hram etnološke zakladnice vsakdanjika in praznika.

Mladi že devetdeset let želimo v letu 2013 muzej znova in znova odpirati z mnogoterimi vrati, razvrščenimi in zgoščenimi na razstavi Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja. Kako simbolno se predmet našega raziskovalnega in strokovnega dela zliva s pomenskimi globinami vrat. Njihova prisotnost ni le pasivna v smislu označevanja prehoda, temveč nasprotno, vsebuje dinamično sestavino, ki nas nagovarja k prehajanju in vabi na pot proti tistemu onkraj njih ...

Vrata so medij, ki omogoča vstopanje in odhajanje, so možni in edini prehod iz ene domene v drugo, v simbolnem smislu najpogosteje iz vsakdanjega na področje svetega. Kot taka jih, umeščena v neštete pripovedi in vsakdanje prakse najdemo v vseh časih, kulturah in verovanjih.

Neskončno pestra in raznolika je njihova pomenskost, ki jo želimo približati vsem, ki nam želijo prisluhniti!

dr. Bojana Rogelj Škafar, direktorica