Slovenski etnografski muzej

Kulturni mediatorji v SEM

Slovenski etnografski muzej v svoje delo vključuje starejše prostovoljne kulturne mediatorje.

Tako nastajajo nove, času primernejše prostovoljske vloge starejših, ki s svojim izkustvenim znanjem lahko obogatijo muzejske dejavnosti za obiskovalce.

Zakaj starejši? Pobuda je nastala s sodelovanjem v projektu "Starejši - nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine", ki predstavlja partnersko sodelovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje, Slovenskega muzejskega društva in Slovenskega etnološkega društva ter štirih pridruženih slovenskih muzejev od junija 2008 do decembra 2009. Osnovni namen projekta je oblikovati model, kako dopolniti izkustveno znanje starejših in jih usposobiti za prostovoljno delo kulturnih mediatorjev v muzejih. Ob tem želimo usposobiti tudi muzejske delavce za razumevanje pomena in narave organiziranega prostovoljstva starejših v kulturi. Cilj sodelovanja je prispevati k ohranjanju evropske kulturne dediščine.

Na novo obliko vključevanja kulturnih mediatorjev v dejavnosti SEM je bil odziv starejših zelo pozitiven. Po začetnem usposabljanju deset kulturnih mediatorjev že opravlja dela, pri katerih so našli tudi njim zanimive aktivnosti. Tako so nekateri gostitelji na stalni in občasnih razstavah, sodelujejo pri programih za obiskovalce, vključeni so v delo posameznih oddelkov in kustudiatov SEM.

V SEM se zavedamo, da je vloga prostovoljcev pomembna in da lahko obogatijo muzejsko ponudbo. Starejši pa z novo vlogo prispevajo skupnosti.

Informacije:
Sonja Kogej Rus
T. 3008 750, 031 728 955
E. sonja.kogej-rus@etno-muzej.si

Več o projektu "Starejši - nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine"na spletni strani: www.kulturni-mediator.si.