Slovenski etnografski muzej

Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ...

Datum objave 
7. september 2015

Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ter upravljanja z varnostno nadzornim centrom in varovanje javnih zbiranj v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja.

Deli