Slovenski etnografski muzej

Biti tu in tam

Avtorica se v članku posveča predvsem refleksiji terenskega dela, ki ga skozi raziskovanje festivalov folk, tradicionalne in keltske glasbe na Škotskem skuša zapopasti na teoretski in metaforični ravni. Poudarja transformativnost terenskega izkustva, dialoškost ter etnografsko sodelovanje med raziskovalcem/ko in raziskovancem/ko. Predstavi sodobno metodološko smer, ki jo je v terensko prakso  vpeljala postkolonialistična oziroma postmoderna antropologija - raziskovanje na večih krajih ali multi-sited anthropology. Pri tem opozarja na njegove pomanjkljivosti in na iskanje boljšega etnografskega modela za sodobno raziskovanje družbene realnosti in konstrukcij identitet.