Subscribe to RSS - ljudska kultura

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: ljudska kultura

Kolon in gospodar - dva načina življenja in dve stanovanjski kulturi (Primera na mikro ravni

095-136

Avtor opisuje že skoraj pozabljeno šego imenovano OSVATINA, to je kurjenje pomladanskega panja.

To proučevanje bo dopolnilo vedenje o smrti v ljudski kulturi.