Subscribe to RSS - Peter Stres

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Peter Stres

V spisu Izseljevanje prebivalcev iz Brd v letih pred priključitvijo k FLRJ 15.

211-216