Slovenski etnografski muzej

Vse razstave v SEM si je mogoče ogledati z invalidskimi vozički
Od 
december 2013
Do 
december 2015
Dodatni podatki 
Spletna stran projekta
http://www.dostopnost.eu/

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

O projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Slovenski etnografski muzej (SEM) je v obdobju 2013-2015 izvajal projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«. Operacijo sta delno financirala Evropska skupnost iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve Kulturna in socialna vključenost. 

Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih družbenih skupin. Zaposleni na projektu so se usposabljali v Slovenskem etnografskem muzeju, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Narodnem muzeju Slovenije, Narodni galeriji, Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Slovenskem gledališkem inštitutu in Tehniškem muzeju Slovenije.

Projekt je omogočil povečanje tehnične dostopnosti muzejskih prostorov, muzej je pridobil indukcijske zanke za pomoč naglušnim osebam, tipne karte za pomoč pri orientaciji v prostorih za slepe in slabovidne osebe, izdelane so bile kopije nekaterih muzejskih predmetov, skladno z zadevnimi smernicami EU je bila nadgrajena muzejska spletna stran. V okviru projekta so bila za zaposlene na projektu kot tudi za vse muzejske delavce organizirana izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta, za management kulturnih vsebin ter o možnostih za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk. Razvijali in izvajali so se novi pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. V projekt so se vključevali tudi študentje iz ranljivih skupin.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.dostopnost.eu/