Slovenski etnografski muzej

Vodeni ogledi razstav
Trajanje 
1 ura 30 min
Kontakt 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Cena 
Vstopnina
6 EUR

Vodeni ogledi razstav

Med naravo in kulturo

Z izbranimi predmeti na razstavi dijake popeljemo v življenje naših prednikov s poudarki na kulturni dediščini : stavbarstva, bivalni kulturi, oblačilih, šegah in navadah ter duhovnem izročilu.

Odsev daljnih svetov

Dijaki spoznavajo stike Slovencev z zunajevropskimi kulturami ter preko kulturnih raznolikosti spoznavajo ljudstva vseh celin: Afrike, Amerik, Azije in Avstralije.