Subscribe to RSS - Ogledi za srednje šole

Slovenski etnografski muzej

Ogledi za srednje šole

Ogledi za srednje šole

Vodeni ogledi razstav
Med naravo in kulturo Z izbranimi predmeti na razstavi dijake popeljemo v življenje naših prednikov...
Ogled razstav in ustvarjanje
Po dogovoru tudi za dijake za poglobitev določene teme pripravljamo ustvarjalne delavnice.